Học tiếng trung online ở đâu tốt tại Hà Nội, Tp HCM > Thành ngữ tiếng Trung > TỔNG HỢP CÁC THÀNH NGỮ HÁN VIỆT THƯỜNG GẶP

TỔNG HỢP CÁC THÀNH NGỮ HÁN VIỆT THƯỜNG GẶP

Thành ngữ Hán Việt là một dạng từ vựng rất đặc biệt trong quá trình tìm hiểu và học ngôn ngữ của nước đông dân thứ hai trên thế giới này. Hiểu được thành ngữ không phải là điều dễ dàng và việc ghép từ thành câu hoàn chỉnh tạo nên khó khăn cho nhiều người học. Vì vậy hãy cùng Tiếng Trung Dương Châu tìm hiểu một số thành ngữ Hán Việt thường xuất hiện nhiều để các bạn có thể sử dụng chúng nhé!

 

Thành ngữ Hán Việt thường dùng trong cuộc sống 

 Thành ngữ “Chân nhân bất lộ tướng”

Tiếng Trung: 真人不露相

Phiên âm: zhēn rén bú lòu xiàng

Xem thêm cách dùng của thành ngữ 

Thành ngữ “Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên”

Tiếng Trung: 谋事在人成事在天

Phiên âm: móu shì zài rén chéng shì zài tiān

Xem thêm cách dùng của thành ngữ 

Thành ngữ “Ngũ phúc lâm môn”

Tiếng Trung: 五福临门

Phiên âm: wǔ fú lín mén

Xem thêm cách dùng của thành ngữ 

Thành ngữ “Nhân chi sơ tính bản thiện”

Tiếng Trung: 人之初,性本善

Phiên âm: rén zhī chū, xìng běn shàn

Xem thêm cách dùng của thành ngữ 

Thành ngữ “Nhất tinh nghệ”

Tiếng Trung: 一艺精, 一身荣

Phiên âm: Yī yì jīng, yì shēn róng

Xem thêm cách dùng của thành ngữ 

Thành ngữ “Quân tử nhất ngôn”

Tiếng Trung: 君 子 一 言

Phiên âm: jūn zǐ yì yán 

Xem thêm cách dùng của thành ngữ 

Triết lý “Tam tự kinh”

Tiếng Trung: 三字經

Phiên âm: Sānzìjīng

Xem thêm cách dùng của thành ngữ 

Triết lý “Tam cương ngũ thường”

Tiếng Trung:三纲五常

Phiên âm: sāngāngwǔcháng

Xem thêm cách dùng của thành ngữ 

Thành ngữ “Tam thập nhi lập” 

Tiếng Trung: 三十而立

Phiên âm: Sānshí érlì

Xem thêm cách dùng của thành ngữ 

Thành ngữ “Thiên thời địa lợi nhân hòa”

Tiếng Trung: 天时地利人和

Phiên âm: tiān shí dì lì rén hé

Xem thêm cách dùng của thành ngữ 

Thành ngữ “Tri nhân tri diện bất tri tâm”

Tiếng Trung: 知人知面不知心

Phiên âm: zhīrénzhīmiàn bùzhīxīn

Xem thêm cách dùng của thành ngữ 

Thành ngữ Hán Việt thường dùng trong lứa đôi 

Thành ngữ “Bách niên giai lão”

Tiếng Trung: 百年偕老

Phiên âm: Bǎinián xiélǎo

Xem thêm cách dùng của thành ngữ 

Thành ngữ “Cao Sơn lưu thủy”

Tiếng Trung: 高山流水

Phiên âm: Gāoshānliúshuǐ

Xem thêm cách dùng của thành ngữ 

Thành ngữ “Dĩ hòa vi quý”

Tiếng Trung: 以和为贵

Phiên âm: yǐ hé wéi guì

Xem thêm cách dùng của thành ngữ 

Thành ngữ “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”

Tiếng Trung: 有缘千里能相遇,无缘对面不相逢

Phiên âm: Yǒuyuán qiānlǐ néng xiāngyù, wúyuán duìmiàn bù xiāngféng

Xem thêm cách dùng của thành ngữ 

Thành ngữ “Hữu xạ tự nhiên hương”

Tiếng Trung: 有麝自然香

Phiên âm: Yǒu shè zìrán xiāng

Xem thêm cách dùng của thành ngữ 

Chúng mình vừa cùng nhau tìm hiểu một số thành ngữ Tiếng Trung hay dùng nhất trong quá trình giao tiếp tiếng Trung hàng ngày đấy! Các bạn đã biết cách vận dụng của thành ngữ này chưa nhỉ?

Ấn nút FB bên cạnh để chia sẻ ngay nếu bạn thấy hữu íchShare on Facebook
Facebook