Học tiếng trung tốt tại Hà Nội, Tp.HCM

Quy định lớp học trực tuyến qua phần mềm Zoom

 I. Các lưu ý chung

  1. Học phí không hoàn trả với bất kỳ lý do gì.
  2. Lịch khai giảng có thể thay đổi sớm/ muộn tối đa 15 ngày (không tính ngày lễ, tết, nghỉ theo quy định của Nhà nước). Học viên sẽ nhận được thông báo trước ngày khai giảng.
  3. Học phí đặt cọc phải hoàn thành đủ trong 2 buổi học đầu tiên nếu không sẽ không có giá trị chuyển lớp và chuyển nhượng.

 

II. Học bù 

Mỗi buổi học đều được quay lại, học viên nghỉ buổi học nào có thể xin video để học bù.
1. Thẻ có thể chuyển nhượng nếu chưa học buổi nào. Việc chuyển nhượng phải phải được Trung tâm thông qua và có xác nhận bằng tin nhắn của Trung tâm. Thẻ chuyển nhượng không được chuyển nhượng thêm lần nữa và không được chuyển lớp.

2. Học viên được phép chuyển lớp 1 lần/khóa học sang lớp có mức học phí tương đương hoặc thấp hơn (không hoàn trả hoặc quy đổi học phí còn dư). Việc chuyển lớp phải được thông qua bằng tin nhắn xác nhận của Trung tâm. Ngày học viên thông báo bằng văn bản với Trung tâm được tính là ngày chuyển lớp. Chỉ quy đổi số buổi học còn lại trong thẻ tính từ thời điểm Trung tâm xác nhận chuyển lớp cho học viên.

3. Chỉ áp dụng việc chuyển từ lớp Zoom sang lớp Offline với các lớp Zoom khai giảng từ ngày 01/04/2021 – 28/2/2022. Hạn cuối cùng để chuyển lớp là ngày 30/9/2022.

*** Lưu ý:  số buổi học còn lại được tính từ thời điểm học viên làm thủ tục chuyển lớp nên học viên cần liên lạc sớm với trung tâm để giữ nguyên số buổi còn lại.

Áp dụng với các lớp học trực tuyến qua phần mềm Zoom khai giảng từ ngày 01/04/2021

TOP