Học tiếng trung online ở đâu tốt tại Hà Nội, Tp HCM > Ngữ pháp tiếng Trung cơ bản + nâng cao

Ngữ pháp tiếng Trung cơ bản + nâng cao

  • Một số loại câu so sánh khác

  • Ngữ pháp tiếng Hán “Động từ”

  • Câu nghi vấn

  • “都”、“全”和“所有的”

  • “常常” Cách dùng chính xác

  • Đặc điểm ngữ pháp tiếng Hán

  • Các mẫu ngữ pháp cần lưu ý

  • Cách dùng “反而” và phân biệt lỗi sai

  • Trạng từ trong tiếng trung