Học tiếng trung tốt tại Hà Nội, Tp.HCM

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề giúp bạn giao tiếp thành thạo trong cuộc sống. 500 chủ đề chuyên biệt, học cực kỳ dễ nhớ

在牙科Zài yákē Tại nha sĩ

22.09.2015
https://www.youtube.com/watch?v=WAc7-8UkCq8 在牙科Zài yákē Tại nha sĩ 这里有好的牙科医生吗?zhè li yǒu hǎo de yákē yīshēng ma? Ở đây có nha sĩ giỏi không ? 请给我预约牙科医生Qǐng gěi wǒ...

寻找商店 Tìm cửa hàng

17.09.2015
https://www.youtube.com/watch?v=j1i4rh4bCVU 生活万花筒 CUỘC SỐNG MUÔN MÀU 疯狂购物 Mua sắm 寻找商店 Tìm cửa hàng 1. 我想看看皮包。Wǒ xiǎng kàn kàn píbāo. Tôi muốn xem túi da. 2....

表示悲观和乐观 Bi quan và lạc quan

15.09.2015
https://www.youtube.com/watch?v=nF-bm63qEXo 轻松自我表达 DIỄN ĐẠT BẢN THÂN 表达意愿 Thể hiện nguyện vọng 表示悲观和乐观 Bi quan và lạc quan 我不相信他能做这份工作。Wǒ bù xiāngxìn tā néng zuò zhè fèn gōngzuò. Tôi không...

身体状况 Tình hình sức khỏe

03.09.2015
https://www.youtube.com/watch?v=WAc7-8UkCq8 生活万花筒 CUỘC SỐNG MUÔN MÀU 求医问药 Khám bệnh 身体状况 Tình hình sức khỏe 1. 我很健康。Wǒ hěn jiànkāng. Tôi rất khỏe mạnh. 2. 你的身体状况好吗?Nǐ de...

相约去唱卡拉 OK Ở phòng hát karaoke

27.08.2015
https://www.youtube.com/watch?v=wt5zdmg_ymk 卡拉OK HÁT KARAOKE 相约去唱卡拉 OK Ở phòng hát karaoke 张兰:人都到齐了吗?Zhāng lán: Rén dōu dào qíle ma? Trương Lan: mọi người đến đông đủ chưa?...

小吃店里Trong cửa hàng bán thức ăn nhẹ

25.08.2015
https://www.youtube.com/watch?v=ca_J4GW_QiE 吃小吃ĂN CÁC MÓN ĂN NHẸ 小吃店里Trong cửa hàng bán thức ăn nhẹ 张兰:这个菜单上有照片,你们可以看看自己喜欢的点心,然后每样点一些,争取多吃点。 Zhāng lán: Zhège càidān shàng yǒu zhàopiàn, nǐmen kěyǐ kàn kàn...

谈论感情 Tình cảm

07.08.2015
生活万花筒 CUỘC SỐNG MUÔN MÀU 表达情感 Thể hiện tình cảm 谈论感情 Tình cảm https://www.youtube.com/watch?v=lQ4CbpNYSZw 1. 我爱你!Wǒ ài nǐ! Anh yêu em! 2. 我疯狂的爱着你。Wǒ fēngkuáng de...

预 定 Yùdìng Đặt trước

06.08.2015
预定Yùdìng Đặt trước [embed]https://www.youtube.com/watch?v=TkzONAZcBj8[/embed] 我的名字是。。。我的名字是杜wǒ de míngzì shì... Wǒ de míngzì shì dù Tên tôi là.... Tên tôi là Đỗ 我已经预订了房间wǒ yǐjīng yùdìngle fángjiān Tôi...

讨价还价 Trả giá

05.08.2015
生活万花筒 CUỘC SỐNG MUÔN MÀU 家庭理财 Tài chính gia đình 讨价还价 Trả giá https://www.youtube.com/watch?v=-I4o4T4Ly5E 1. 能不能再便宜点?Néng bùnéng zài piányí diǎn? Có thể giảm thêm được...

表示询问 Hỏi xin phép

04.08.2015
https://www.youtube.com/watch?v=BI1keVNtSNk 轻松自我表达DIỄN ĐẠT BẢN THÂN 表达意见 Thể hiện ý kiến 表示询问 Hỏi xin phép 1. 我可以进来吗?Wǒ kěyǐ jìnlái ma? Tôi có thể vào được không?...

诉说Sùshuō Phàn nàn

03.08.2015
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=Pp1GVP73dOE[/embed] 诉说Sùshuō Phàn nàn 声音太嘈杂了,我们睡不着shēngyīn tài cáozále, wǒmen shuì bùzháo ồn ào quá, chúng tôi không ngủ được 请调低一下收音机qǐng diào dī yīxià shōuyīnjī Vui lòng...

对某事含糊其辞 Mơ hồ về việc gì

28.07.2015
https://www.youtube.com/watch?v=BI1keVNtSNk 轻松自我表达DIỄN ĐẠT BẢN THÂN 表达意见 Thể hiện ý kiến 对某事含糊其辞Mơ hồ về việc gì 1. 也许。Yěxǔ. Có lẽ. 2. 我还不能肯定说什么。Wǒ hái bùnéng kěndìng shuō...
TOP