Học tiếng trung tốt tại Hà Nội, Tp.HCM

[214 bộ thủ tiếng Trung] Bộ thủ 6 nét: cách đọc, cách viết, ý nghĩa

Sau bài học viết nhóm bộ thủ 5 nét thì hôm nay, Tiếng Trung Dương Châu sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn cách viết của các bộ thủ thuộc nhóm bộ thủ 6 nét nhé. Nhóm này có tới 29 bộ cơ đấy các bạn, chúng mình cùng nhau học từng bộ một nha! 

1. Bộ trúc trong tiếng Trung viết như nào? 

– Tên gọi: bộ trúc 

– Cách viết: 竹

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: zhú

– Ý nghĩa: tre trúc 

2. Bộ mễ trong tiếng Trung viết như nào? 

– Tên gọi: bộ mễ 

– Cách viết: 米

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: mǐ

– Ý nghĩa: gạo 

3. Bộ mịch trong tiếng Trung viết như nào? 

– Tên gọi: bộ mịch 

– Cách viết: 糸 (糹-纟)

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: mì

– Ý nghĩa: sợi tơ nhỏ 

4. Bộ phẫu trong tiếng Trung viết như nào? 

– Tên gọi: bộ phẫu 

– Cách viết: 缶

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: fǒu

– Ý nghĩa: đồ sành 

5. Bộ võng trong tiếng Trung viết như nào? 

– Tên gọi: bộ võng 

– Cách viết: 网 (罒- 罓)

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: wǎng

– Ý nghĩa: cái lưới 

6. Bộ dương trong tiếng Trung viết như nào? 

– Tên gọi: bộ dương 

– Cách viết: 羊

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: yáng

– Ý nghĩa: con dê 

7. Bộ vũ trong tiếng Trung viết như nào? 

– Tên gọi: bộ vũ 

– Cách viết: 羽 (羽)

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: yǔ

– Ý nghĩa: lông vũ 

8. Bộ lão trong tiếng Trung viết như nào? 

– Tên gọi: bộ lão 

– Cách viết: 老

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: lǎo

– Ý nghĩa: già 

9. Bộ nhi trong tiếng Trung viết như nào? 

– Tên gọi: bộ nhi 

– Cách viết: 而

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: ér

– Ý nghĩa: mà, và 

Nhớ nhanh – nhớ lâu – nhớ sâu – nhớ đúng chữ Hán với ” Luyện nhớ 3300 chữ Hán “. Nhanh tay sở hữu ngay trên Shopee, TikiLazada nhé

Có thể là hình ảnh về sách và văn bản

10. Bộ lỗi trong tiếng Trung viết như thế nào? 

– Tên gọi: bộ lỗi 

– Cách viết: 耒

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: lěi

– Ý nghĩa: cái cày

11. Bộ nhĩ trong tiếng Trung viết như nào? 

– Tên gọi: bộ nhĩ 

– Cách viết: 耳

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: ěr

– Ý nghĩa: tai, lỗ tai 

12. Bộ duật trong tiếng Trung viết như thế nào? 

– Tên gọi: bộ duật 

– Cách viết: 聿

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: yù

– Ý nghĩa: cây bút

13. Bộ nhục trong tiếng Trung viết như thế nào? 

– Tên gọi: bộ nhục 

– Cách viết: 肉

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: ròu

– Ý nghĩa: thịt

14. Bộ thần trong tiếng Trung viết như thế nào? 

– Tên gọi: bộ thần 

– Cách viết: 臣

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: chén

– Ý nghĩa: bầy tôi

15. Bộ tự trong tiếng Trung viết như nào? 

– Tên gọi: bộ tự 

– Cách viết: 自   

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: zì

– Ý nghĩa: tự bản thân 

16. Bộ chí trong tiếng Trung viết như nào? 

– Tên gọi: bộ chí 

– Cách viết: 至

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: zhì

– Ý nghĩa: đến

17. Bộ cửu trong tiếng Trung viết như nào? 

– Tên gọi: bộ cửu 

– Cách viết: 臼

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: jiù

– Ý nghĩa: cái cối giã gạo 

18. Bộ thiệt trong tiếng Trung viết như nào? 

– Tên gọi: bộ thiệt

– Cách viết: 舌

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: shé

– Ý nghĩa: cái lưỡi 

19. Bộ suyễn trong tiếng Trung viết như nào? 

– Tên gọi: bộ suyễn 

– Cách viết: 舛

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: chuǎn

– Ý nghĩa: sai suyễn, sai lầm

20. Bộ chu trong tiếng Trung viết như nào? 

– Tên gọi: bộ chu 

– Cách viết: 舟

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: zhōu

– Ý nghĩa: cái thuyền

21. Bộ cấn trong tiếng Trung viết như nào? 

– Tên gọi: bộ cấn 

– Cách viết: 艮

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: gèn

– Ý nghĩa: quẻ Cấn (Kinh Dịch), dừng, bền cứng 

22. Bộ sắc trong Tiếng Trung viết như nào? 

– Tên gọi: bộ sắc

– Cách viết: 色

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: sè

– Ý nghĩa: màu, dáng vẻ, nữ sắc

23. Bộ thảo trong tiếng Trung viết như nào? 

– Tên gọi: bộ thảo 

– Cách viết: 艸 (艹)

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: cǎo

– Ý nghĩa: cỏ

24. Bộ hổ trong tiếng Trung viết như nào? 

– Tên gọi: bộ hổ 

– Cách viết: 虍

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: hū

– Ý nghĩa: vằn vện của con hổ

Cuốn sách đột phá trong tư duy đầu tiên của ngành Hán ngữ bạn đã biết chưa ? Tìm hiểu ngay TẠI ĐÂY nhé

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Chủ Biên PHẠM DƯƠNG CHÂU DƯƠNG NGỌC THẢO Luyện Nhớ 3300CHỮHÁN CHỮ HÁN 3300 汉字练习本 Tập1 DC GROUP PHIÊN BÁN MOI NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN'

 

25. Bộ trùng trong tiếng Trung viết như thế nào? 

– Tên gọi: bộ trùng 

– Cách viết: 虫

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: chóng

– Ý nghĩa: sâu bọ 

26. Bộ huyết trong tiếng Trung viết như nào?

– Tên gọi: bộ huyết

– Cách viết: 血

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: xuè

– Ý nghĩa: máu

27. Bộ hành trong tiếng Trung viết như nào? 

– Tên gọi: bộ hành 

– Cách viết: 行

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: xíng

– Ý nghĩa: đi, thi hành, làm được

28. Bộ y trong tiếng Trung viết như thế nào? 

– Tên gọi: bộ y

– Cách viết: 衣 (衤)

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: yī

– Ý nghĩa: áo 

29. Bộ á trong tiếng Trung viết như nào?

– Tên gọi: bộ á

– Cách viết: 襾

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

tiengtrung.com

– Phiên âm: yà

– Ý nghĩa: che đậy, úp lên 

Vậy là chúng mình đã học xong cách viết của 23 bộ thủ trong nhóm bộ thủ 6 nét rồi đấy! Các bạn nhớ được bao nhiêu bộ thủ rồi nhỉ? Để khám phá thêm nhiều bộ thủ hơn chúng mình cùng xem trong quyển sách luyện nhớ chữ Hán nhé! Chắc chắn sẽ là cuốn sách hữu ích cho những bạn bắt đầu học viết chữ Hán đấy! 

Xem thêm 214 bộ thủ tiếng Trung 

Mọi thông tin thêm về các khóa học mọi người có thể liên hệ tư vấn trực tiếp :

♥ Inbox fanpage Tiếng Trung Dương Châu

♥ Shop Tiki : https://tiki.vn/cua-hang/nha-sach-tieng-trung-duong-chau

 Shop Shopee : https://shopee.vn/nhasachtiengtrungduongchau

♥ Shop Lazada : https://www.lazada.vn/shop/nha-sach-tieng-trung-pham-duong-chau

Hotline: 09.4400.4400 – 09.8595.8595

Cơ sở 1 : số 10 ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội.

Cơ sở 2 : tầng 4 – số 25 – ngõ 68 Cầu Giấy

Rate this post
5 1 vote
Xếp hạng bài viết
Theo dõi
Thông báo
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
TOP