Học tiếng trung tốt tại Hà Nội, Tp.HCM

Tên tiếng trung của bạn là gì ? Dịch tên sang tiếng Trung hay và ý nghĩa

Phạm Dương Châu 14.10.2020 Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành

Học tiếng trung hay bất kì ngôn ngữ nào khác, ngay tại những buổi đầu chúng ta đều muốn tìm hiểu về cách đọc tên của mình. Đối với tiếng trung, cái tên không chỉ đơn giản là cách để gọi một cá nhân, mà còn mang ý nghĩa rất sâu sắc về các văn hoá khác nhau như phong thuỷ, giới tính, tính cách con người. Chính vì vậy, hiện nay rất nhiều bố mẹ cân nhắc rất kĩ trong việc đặt tên hay, ý nghĩa cho con, bởi những cái tên hay sẽ mang đến rất nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.

Vậy các bạn muốn biết tên của mình dịch sang tiếng Trung là gì và có ý nghĩa như thế nào ? Hãy cùng TIẾNG TRUNG DƯƠNG CHÂU tra ngay tên tiếng Trung của bạn nhé !

dịch tên tiếng trung

dịch tên tiếng trung

HỌ trong tiếng Trung

HỌ VẦN A CHỮ HÁN  PHIÊN ÂM 
Âu Dương 欧阳 Ōuyáng
Ân Yīn
An Ān

 

HỌ VẦN B CHỮ HÁN  PHIÊN ÂM 
Bùi Péi
Bối   Bèi
Bình  Píng
Bao   Bào
Bành Péng
Bách Bǎi

 

HỌ VẦN C CHỮ HÁN PHIÊN ÂM 
Chúc   Zhù
Cát   
Chu, Châu Zhū
Cao   Gāo
Châu   Zhōu
Chữ (Trữ) Chǔ
Cố  
Chương Zhāng

 

HỌ VẦN D CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
Diêu Yáo
Doãn Yǐn 
Diệp   
Dụ  
Dương   杨   Yáng  
Du  

 

HỌ VẦN Đ CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
Đinh    Dīng
Đằng Téng
Đỗ
Đường Táng
Đông Phương 东方 Dōngfāng
Đoàn Duàn
Đào Táo
Đổng
Dǒng
Đồng Tóng
Đậu Dòu
Đặng 邓   Dèng
Địch

 

HỌ VẦN G CHỮ HÁN PHIÊN ÂM

Giang

江  Jiāng

 

HỌ VẦN H CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
Hách   Hǎo
Hoa Huā
Hạng Xiàng
Hoa Huà
Huỳnh, Hoàng Huáng
Hồ
Hùng Xióng
Hứa
Hàn Hán
Hạ
Hòa

 

HỌ VẦN K CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
Kế   
Khang Kāng
Khổng   Kǒng
Khương Jiāng
Kim   Jīn
Kỷ  

 

HỌ VẦN L CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
La Luó
Lam Lán
Lâm Lín
Lương Liáng
Lôi Léi
Liễu Liǔ
Lỗ 
Lê  
Lưu Liú
Liêm Lián

 

HỌ VẦN M CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
Mao Máo
Mai  梅   Méi
Mạc
Miêu   Miáo
Mạnh    Mèng
Mễ

 

HỌ VẦN N CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
Nguyễn Ruǎn
Ngũ
Ngô
Nghiêm Yán
Nguyên Yuán
Nhậm Rèn
Nhạc Yuè
Ngụy Wèi

 

HỌ VẦN Ô CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
Ô 
Ông Fēng

 

HỌ VẦN P CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
Phùng Féng
Phượng Fèng
Phương Fāng
Phạm Fàn
Phó
Phong Fēng
Phan Fān
Phí Fèi
Phó

 

HỌ VẦN Q CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
Quách  Guō

 

 HỌ VẦN S CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
Sầm Cén
Sử Shǐ

 

HỌ VẦN T CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
Trịnh Zhèng
Thái Cài
Thủy Shuǐ
Tiền Qián
Thạch Shí
Tưởng Jiǎng
Thích
Tạ Xiè
Trương Zhāng
Tăng Céng
Từ
Tống Sòng
Thư Shū
Thường  Cháng
Thẩm Shén
Tất
Thang Tāng
Tào Cáo
Tề
Trần Chén
Triệu Zhào
Tiết Xuē
Trâu zōu
Thi Shì
Tôn Sūn
Tần Qín

 

HỌ VẦN V CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
Vân Yún
Văn Wén
Vưu Yóu
Viên Yuán
Vệ Wèi
Vi Wéi
Vương Wáng
Vũ (Võ)
Vu

 

HỌ VẦN X CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
Xương Chāng

TÊN trong tiếng trung

TÊN VẦN A CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
AN Ān
ẢNH Yǐng
ANH 英  Yīng
ÁNH Yìng
ÂN 恩  Ēn
ẤN 印   Yìn
ẨN Yǐn
Á

 

TÊN VẦN B CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
BẰNG  冯  Féng
BẠCH Bái
BỐI 贝  Bèi
BA 
BÁCH Bǎi
BÍNH Bǐng
BÍCH 碧 
BẮC Běi
BẢO      宝  Bǎo
BÌNH         平      Píng
BIÊN  边      Biān
BÙI    裴     Péi

 

TÊN VẦN C CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
CHI    芝      Zhī
CÔNG      公     Gōng
CẢNH        景      Jǐng
CHÚNG     众      Zhòng
CHÁNH      正    Zhèng
CƯỜNG     强      Qiáng
CỬU  九     Jiǔ
CAO  高      Gāo
CHIẾN       战      Zhàn
CHẤN        震      Zhèn
CHUNG     终     Zhōng
CHÍNH       正      Zhèng
CHUẨN      准      Zhǔn
CHIỂU       沼     Zhǎo
CUNG      工    Gōng
CHINH      征     Zhēng
CHỈNH       整      Zhěng
CHÍ    志     Zhì
CHÂU       朱      Zhū

 

TÊN VẦN D CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
DƯƠNG    杨      Yáng
DŨNG       勇      Yǒng
DIỆP  叶     
DUYÊN     缘      Yuán
DOÃN        尹     Yǐn
DỤC  育     
DƯƠNG    羊      Yáng
DOANH     嬴     Yíng
DUY  维      Wéi
DIỄM        艳    Yàn
DƯỠNG    养      Yǎng
DIỆU        妙     Miào
DANH        名      Míng
DẠ     夜     
DUNG        蓉      Róng
DỰ    吁     

 

TÊN VẦN Đ CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
ĐAM   担       Dān
ĐIỀM 恬        Tián
ĐÔ       都       Dōu
ĐIỆN   电       Diàn
ĐIỆP   蝶       Dié
ĐIỂM 点        Diǎn
ĐẠI      大      
ĐỊNH   定      Dìng
ĐOAN  端        Duān
ĐIỀN   田        Tián
ĐỊCH   狄      
ĐỨC   德      
ĐÌNH  庭        Tíng
ĐINH   丁        Dīng
ĐÍCH  嫡      
ĐẶNG  邓        Dèng
ĐẮC     得       De
ĐỒNG             仝        Tóng
ĐĂNG  灯        Dēng
ĐÔN    惇       Dūn
ĐẢM   担        Dān
ĐỖ      杜       
ĐÀO    桃        Táo
ĐĂNG 登        Dēng
ĐẠM   淡       Dàn
ĐÀM   谈       Tán
ĐAN   丹        Dān
ĐẠT    达      

 

TÊN VẦN G CHỮ HÁN PHIÊN ÂM 
GẤM  錦       Jǐn
GIAO   交        Jiāo
GIÁP    甲       Jiǎ
GIANG           江        Jiāng
GIA      嘉       Jiā

 

TÊN VẦN H CHỮ HÁN PHIÊN ÂM 
HÀ       何       
HIẾU    孝        Xiào
HỮU   友        You
HỨA    許 (许)           
HOAN  欢       Huan
HƯƠNG          香        Xiāng
HUY    辉        Hu
HUYỀN            玄        Xuán
HỌC     学        Xué
HOÀN  环       Huán
HÙNG  雄       Xióng
HOẠCH         获      Huò
HỎA    火      Huǒ
HƯNG             兴        Xìng
HIỂN    显        Xiǎn
HINH   馨        Xīn
HIỆN    现        Xiàn
HOÀI   怀        Huái
HUÂN  勋       Xūn
HUYNH          兄        Xiōng
HẠ       夏        Xià
HỢP    合       
HOA    花        Huā
HOẠN  宦        Huàn
HIỆP   侠       Xiá
HOÀNG          黄        Huáng
HẠNH  行        Xíng
HỒNG  红       Hóng
HIỀN    贤       Xiá
HÒA    和      
HỢI      亥        Hài
HIÊN    萱       Xuān
HẢI      海       Hǎi
HỒ       胡      
HUẤN 训      Xun
HÂN    欣        Xīn
HÀO    豪       Háo
HOÁN  奂        Huàn
HẠO    昊        Hào
HÓA    化       Huà
HUỲNH           黄        Huáng
HẢO    好        Hǎo
HẰNG  姮        Héng
HÀN    韩        Hán

 

TÊN VẦN K CHỮ HÁN PHIÊN ÂM 
KHÔI               魁      Kuì
KHOA              科       
KHA                 轲       
KHUÊ             圭        Guī
KHANG                      康       Kāng
KHẢI                啓 (启)           
KHƯƠNG                   羌        Qiāng
KIỀU                翘        Qiào
KHUẤT                        屈      
KHẢI              凯       Kǎi
KỲ                    淇      
KIỆT                 杰        Jié
KHÁNH                     庆        Qìng
KIM                 金       Jīn
KHANH                    卿  Qīng

 

TÊN VẦN L CHỮ HÁN PHIÊN ÂM 
LƯƠNG          良       Liáng
LI          犛        Máo
LÝ         李      
LÃNH  领       Lǐng
LEN     縺       Lián
LONG  龙       Lóng
LÊ        黎      
LIÊN     莲        Lián
LÂM    林        Lín
LY         璃       
LỄ         礼       
Loan    湾        Wān
LẠI      赖        Lài
LINH    泠        Líng
LUÂN  伦        Lún
LÀNH  令        Làng
LỤC      陸      
LÃ        吕     
LAN     兰        Lán

 

TÊN VẦN O CHỮ HÁN PHIÊN ÂM 
OANH Yīng

 

TÊN VẦN M CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
MỔ Pōu
MĨ ( MỸ ) Měi
MẠNH Mèng
MỊCH
MẠC
MINH Míng
MAI  Méi
MY Méi

 

TÊN VẦN N CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
NAM Nán
NHUNG Róng
NGUYỄN       阮       Ruǎn
NGÂN  银        Yín
NGÔ    吴       
NHÂN  人        Rén
NHIÊN             然        Rán
NHI     儿        Ér
NGỌC  玉       
NINH         娥  É
NỮ       女      
NHẬT  日       
NGUYÊN        原        Yuán
NHƯ    如       
NGỘ   悟       

 

TÊN VẦN P CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
PHƯƠNG       芳        Fāng
PHONG           峰        Fēng
PHỤNG           凤        Fèng
PHẠM             范        Fàn
PHÙNG          冯        Féng
PHONG           风        Fēng
PHAN  藩        Fān
PHÍ      费        Fèi
PHI      菲        Fēi
PHƯỢNG       凤       Fèng
PHÚ     富       
PHÙ     扶       

 

TÊN VẦN Q CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
QUÂN  军        Jūn
QUỲNH           琼        Qióng
QUANG          光        Guāng
QUÁCH           郭        Guō
QUYÊN           娟        Juān
QUỐC  国        Guó

 

TÊN VẦN S CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
SÂM    森        Sēn
SƠN     山        Shān
SONG  双        Shuāng
SANG  瀧        Shuāng
SẨM    審        Shěn

 

TÊN VẦN T CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
TRỌNG           重                          Zhòng
TUYẾT             雪        Xuě
TRẦN  陈        Chén
TUÂN  荀       Xún
TOẢN   钻       Zuàn
TÚ        秀        Xiù
TRANG            妝        Zhuāng
TƯỜNG          祥        Xiáng
TRINH  贞        Zhēn
TÍN       信        Xìn
THƯƠNG       鸧        Cāng
THOA  釵        Chāi
TÙNG  松        Sōng
THOẠI             话        Huà
THUẬN           顺        Shùn
TIÊN    仙        Xiān
TĂNG  曾        Céng
THỊ       氏        Shì
THANH           青        Qīng
TUẤN  俊        Jùn
THỊNH             盛        Shèng
TRÚC   竹        Zhú
TRỊNH  郑        Zhèng
TÂN     新       Xīn
TRẦM  沉        Chén
THÀNH           诚        Chéng
TƯ       胥       
THÚY   翠        Cuì
THÀNH           成        Chéng
THAO  洮        Táo
TÂM    心        Xīn
THU     秋        Qiū
THƯ    书        Shū
THẮNG           胜       Shèng
TRIỂN  展        Zhǎn
THI       诗       Shī
THỔ     土       
TRƯƠNG       张        Zhāng
TUYỀN            璿        Xuán
TÀI       才        Cái
THÁI    太       tài
THÙY   垂        Chuí
THIÊN  天        Tiān
TÀO     曹        Cáo
THÙY   署        Shǔ
THẠNH           盛        Shèng
TẠ        谢       Xiè
TRÂM  簪        Zān
THẾ      世        Shì
TẤN     晋        Jìn
TIẾN    进        Jìn
THIÊM            添       Tiān
TRÍ       智        Zhì
THIỆN  善       Shàn
THỦY   水        Shuǐ
THƯƠNG       怆        Chuàng
THỤY   瑞        Ruì
TỊNH    净       Jìng
TRUNG           忠        Zhōng
TOÀN  全        Quán
TRƯỜNG        长        Cháng
TÔ       
苏       

 

TÊN VẦN U CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
UYỂN 苑  Yuàn
UYÊN  Yuān

 

TÊN VẦN V CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
VƯƠNG          王        Wáng
VƯỢNG          旺        Wàng
VĨNH   永        Yǒng
VÂN     芸       Yún
VY        薇        Wéi
VIẾT     曰        Yuē
VĂN    文        Wén
VÕ       武       
VINH   荣       Róng
VIỆT     越        Yuè
VŨ       武       
VẤN     问        Wèn
VĨ         伟        Wěi
VŨ       羽       
VI         微        Wéi

 

TÊN VẦN Y CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
YÊN 安       Ān
YẾN    燕        Yàn
Ý           意       

 

TÊN VẦN X CHỮ HÁN PHIÊN ÂM
XUYẾN            串        Chuàn
XÂM                浸        Jìn
XUYÊN            川        Chuān
XUÂN  春        Chūn

Để có thể đọc, hiểu và phát âm tiếng Trung một cách bài bản, chuẩn chỉ và theo đúng bộ trình, các bạn đừng bỏ lỡ khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu nhé. Tham khảo thông tin về khóa học ngay tại đây

Đặt tên con theo phong thuỷ

tiengtrung.com

Mệnh Kim 

   ( Yù ) : Vàng ngọc châu báu →  Ngọc Bích , Ngọc Lê , Ngọc Châu , Bảo Ngọc , Gia Bảo 

   ( Jǐn ) : Gấm lụa, rực rỡ → Cẩm Nhung , Cẩm Vân , Cẩm Anh, Tú Cẩm, Diệu Cẩm, Nam Cẩm, Hồng Cẩm, Huyền Cẩm

   ( Ruǎn ) : Mềm mại , dịu dàng     

金   ( Jīn ) :  Kim → Kim Thạch , Kim Ngân , Kim Ngọc, Kim Nguyệt , Kim Phụng , Kim Thành

   ( Tiě ) : Thiết Sắt → Minh Thiết

铃   ( Líng ): Linh, Chuông  → Linh Đan , Bảo Linh , Linh Giang , Phương Linh , Thùy Linh , Hoàng Linh 

Mệnh Mộc

   ( Fēng ) : Cây phong, hàm ý con người tao nhã , lịch sự, ôn tồn lễ độ. → Phong Thụy , Phong Hằng

桦    ( Huà ) : Cây hoa, hàm ý cao to anh tuấn , quang minh lỗi lạc → Hoa Tôn, Hoa Khải 

桐    ( Tóng ) : Đồng Cây ngô đồng , hàm ý sự phú quý, tráng lệ và dũng cảm.→ Đồng Hàm, Đồng An 

栋    ( Dòng ) : Đống – Hàm ý ngoan cường,kiên trì, tài giỏi.→ Đống Nho , Đống Diểu

    ( Mù ) : Mộc , Cây → Mộc Lan , Mộc Tâm , Mộc Hương

松    ( Sōng ) : Cây tùng → Tùng Dương , Tùng Lâm , Sơn Tùng

芃    ( Péng ) : Ùm tùm , rậm rạp , hàm ý phi thường tràn đầy sức sống → Bồng Bồng , Bồng Triệt

   ( Mào ) : Rậm rạp , tươi tốt, phong phú , đẹp đẽ ,hàm ý hưng thịnh  phát đạt, đạo đức tốt, nho nhã.→ Mậu Hoan , Mậu Bạch

慕    ( Mù ) : Cầu tiến , ngưỡng mộ , hàm ý  tài năng xuất chúng và phong thái nhân hậu.→ Mạc Hoa , Mạc Lưu

策    ( Cè ) :  Mưu lược, tư tưởng, hàm ý sự tháo vát, thông minh, tài trí. → Hồng Sách , Lan Sách

竺    ( Zhú ) :Cây Trúc → Trúc Linh , Mai Trúc, Huyền Trúc

Mệnh thủy 

       (zé)  :      Sông , hàm ý sáng sủa và dịu dàng →Trạch Hằng , Trạch Văn

湛       (zhàn):    Trong suốt, trong vắt, hàm ý chính trực uy nghiêm, ngay thẳng →Trạch Hoa , Trạch Tân

冰       (Bīng) :    Băng giá , hàm ý trong sáng , xinh đẹp→ Băng Băng , Hải Băng

波       (Bō) :        Sóng , hàm ý dũng cảm , mạnh mẽ → Nhiệt Ba ,Kim Ba

水       (Shuǐ):      Nước →Thủy Linh , Thủy Anh , Ngọc Thủy , Thu Thủy

Mệnh hỏa

秋        (Qiū):     Mùa thu→Thu Trang , Thu Thùy , Thu Hà

        (Rán):   Tự nhiên→ Mộc Nhiên , An Nhiên

炼         (Liàn) : Tu luyện→Minh Luyện 

Mệnh thổ

      (Zhèn):   Kênh , mương→Ngọc Quyến , Bảo Quyến

坪      (Píng):     Bình địa→Bình An , Bình Minh 

和       (Hé):        Hòa thuận → Minh Hòa, Ngọc Hòa 

Tên tiếng Trung của bạn là gì? Cùng chia sẻ với chúng mình nhé!

XEM NGAY ĐẶT TÊN CON TRAI, CON GÁI HAY VÀ Ý NGHĨA 2020

Bạn có lo lắng khi sắp phải thi HSK ? Để những đánh bay những trở ngại trong quá trình chinh phục HSK, đừng chần chừ mà hãy tìm hiểu ngay về bộ sách chinh phục HSK đang làm mưa làm gió này nhé. Tham khảo ngay tại đây

Trung tâm Tiếng Trung Dương Châu – Trung tâm lớn nhất Hà Nội.

Mọi thông tin thêm về các khóa học mọi người có thể liên hệ tư vấn trực tiếp :

 Inbox fanpage Tiếng Trung Dương Châu

♥ Shop Tiki : https://tiki.vn/cua-hang/nha-sach-tieng-trung-duong-chau

 Shop Shopee : https://shopee.vn/nhasachtiengtrungduongchau

♥ Shop Lazada : https://www.lazada.vn/shop/nha-sach-tieng-trung-pham-duong-chau

Hotline: 09.4400.4400 – 09.8595.8595

?️ Cơ sở 1 : số 10 ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội.

?️Cơ sở 2 : tầng 4 – số 25 – ngõ 68 Cầu Giấy

4.4/5 - (5 bình chọn)
5 3 votes
Xếp hạng bài viết
Theo dõi
Thông báo
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
TOP