Học tiếng trung tốt tại Hà Nội, Tp.HCM

Bài hát tiếng Trung – Tình đậm sâu mưa lất phất – (Vietsub, pinyin)

Phạm Dương Châu 21.07.2020 Học tiếng Trung qua bài hát
tiengtrung.com xin được gửi đến các bạn bài hát : “Tình đậm sâu mưa lất phất” là 1 bài hát rất hay do Dương Bàn Vũ cover – 情深深雨濛濛 – Qíng shēn shēn yǔ méngméng (Vietsub, pinyin, remix)
Chữ cứng, phiên âm tiếng Trung, lời Việt

 

情深深 雨濛濛 多少樓台煙雨中

Qíng shēn shēn yǔ méngméng duōshǎo lóutái yānyǔ zhōng

Tình đậm sâu, mưa lất phất, biết bao tầng lầu ngập chìm trong cơn mưa mịt mù.

記得當初 妳儂我儂 車如流水馬如龍

jìdé dàng chū nǎi nóng wǒ nóng chē rú liúshuǐ mǎrúlóng

nhớ thuở ban đầu mặn nồng của đôi ta, ngựa xe như nước náo nhiệt phồn hoa.

儘管狂風平地起 美人如玉劍如虹

jǐnguǎn kuángfēng píngdì qǐ měirén rú yù jiàn rú hóng

mặc cho bao gió táp mưa sa lật tung đất trời, mỹ nhân như ngọc, kiếm tựa hồng

—–
情深深 雨濛濛 世界只在你眼中

qíng shēn shēn yǔ méngméng shìjiè zhǐ zài nǐ yǎnzhōng

tình đậm sâu, mưa lất phất, cả thế giới như gói gọn trong ánh mắt người.

相逢不晚 為何匆匆 山山水水幾萬重

xiāngféng bù wǎn wèihé cōngcōng shān shānshuǐ shuǐ jǐ wàn zhòng

gặp gỡ nhau chẳng muộn hà cớ gì lại vội vã đến thế, núi sông vốn trải dài đến bất tận.

一曲高歌千行淚 情在迴腸盪氣中

yī qǔ gāogē qiān xíng lèi qíng zài huíchángdàngqì zhòng

một khúc ca vang lệ tuôn không dứt, tình ý dâng trào tràn ngập khắp không gian.

情深深 雨濛濛 天也無盡地無窮

qíng shēn shēn yǔ méngméng tiān yě wújìn dì wúqióng

tình đậm sâu, mưa lất phất, trời vô tận mà đất cũng vô cùng.

高樓望斷 情有獨鍾 盼過春夏和秋冬

gāo lóu wàng duàn qíng yǒu dú zhōng pànguò chūn xià hé qiūdōng

từ lầu cao ngóng chờ mối tình son sắt, mong mỏi qua bao mùa xuân hạ thu đông.

盼來盼去盼不盡 天涯何處是歸鴻

pàn lái pàn qù pàn bù jìn tiānyá hé chù shì guī hóng

trông đi ngóng lại vùng chân trời bất tận, nơi đâu mới là chốn mà em nên thuộc về?

—–

情深深 雨濛濛 多少樓台煙雨中

qíng shēn shēn yǔ méngméng duōshǎo lóutái yānyǔ zhōng

tình đậm sâu, mưa lất phất, biết bao tầng lầu ngập chìm trong cơn mưa mịt mù.

記得當初 妳儂我儂 車如流水馬如龍

jìdé dàng chū nǎi nóng wǒ nóng chē rú liúshuǐ mǎrúlóng

nhớ thuở ban đầu mặn nồng của đôi ta, ngựa xe như nước náo nhiệt phồn hoa.

儘管狂風平地起 美人如玉劍如虹

jǐnguǎn kuángfēng píngdì qǐ měirén rú yù jiàn rú hóng

mặc cho bao gió táp mưa sa lật tung đất trời, mỹ nhân như ngọc, kiếm tựa hồng

—–

 情深深 雨濛濛 世界只在你眼中

qíng shēn shēn yǔ méngméng shìjiè zhǐ zài nǐ yǎnzhōng

tình đậm sâu, mưa lất phất, cả thế giới như gói gọn trong ánh mắt người.

相逢不晚 為何匆匆 山山水水幾萬重

xiāngféng bù wǎn wèihé cōngcōng shān shānshuǐ shuǐ jǐ wàn zhòng

gặp gỡ nhau chẳng muộn hà cớ gì lại vội vã đến thế, núi sông vốn trải dài đến bất tận.

一曲高歌千行淚 情在迴腸盪氣中

yī qǔ gāogē qiān xíng lèi qíng zài huíchángdàngqì zhòng

một khúc ca vang lệ tuôn không dứt, tình ý dâng trào tràn ngập khắp không gian.

情深深 雨濛濛 天也無盡地無窮

qíng shēn shēn yǔ méngméng tiān yě wújìn dì wúqióng

tình đậm sâu, mưa lất phất, trời vô tận mà đất cũng vô cùng.

高樓望斷 情有獨鍾 盼過春夏和秋冬

gāo lóu wàng duàn qíng yǒu dú zhōng pànguò chūn xià hé qiūdōng

từ lầu cao ngóng chờ mối tình son sắt, mong mỏi qua bao mùa xuân hạ thu đông.

盼來盼去盼不盡 天涯何處是歸鴻

pàn lái pàn qù pàn bù jìn tiānyá hé chù shì guī hóng

trông đi ngóng lại vùng chân trời bất tận, nơi đâu mới là chốn mà em nên thuộc về?

—–

情深深 雨濛濛 世界只在你眼中

qíng shēn shēn yǔ méngméng shìjiè zhǐ zài nǐ yǎnzhōng

tình đậm sâu, mưa lất phất, cả thế giới như gói gọn trong ánh mắt người.

相逢不晚 為何匆匆 山山水水幾萬重

xiāngféng bù wǎn wèihé cōngcōng shān shānshuǐ shuǐ jǐ wàn zhòng

gặp gỡ nhau chẳng muộn hà cớ gì lại vội vã đến thế, núi sông vốn trải dài đến bất tận.

一曲高歌千行淚 情在迴腸盪氣中

yī qǔ gāogē qiān xíng lèi qíng zài huíchángdàngqì zhòng

một khúc ca vang lệ tuôn không dứt, tình ý dâng trào tràn ngập khắp không gian.

情深深 雨濛濛 天也無盡地無窮

qíng shēn shēn yǔ méngméng tiān yě wújìn dì wúqióng

tình đậm sâu, mưa lất phất, trời vô tận mà đất cũng vô cùng.

高樓望斷 情有獨鍾 盼過春夏和秋冬

gāo lóu wàng duàn qíng yǒu dú zhōng pànguò chūn xià hé qiūdōng

từ lầu cao ngóng chờ mối tình son sắt, mong mỏi qua bao mùa xuân hạ thu đông.

盼來盼去盼不盡 天涯何處是歸鴻

pàn lái pàn qù pàn bù jìn tiānyá hé chù shì guī hóng

trông đi ngóng lại vùng chân trời bất tận, nơi đâu mới là chốn mà em nên thuộc về?

 

Danh mục học tiếng Trung qua bài hát

Bài hát tình đậm sâu mưa lất phất – Lời Trung

 

情深深 雨濛濛 多少樓台煙雨中
記得當初 妳儂我儂 車如流水馬如龍
儘管狂風平地起 美人如玉劍如虹
情深深 雨濛濛 世界只在你眼中
相逢不晚 為何匆匆 山山水水幾萬重
一曲高歌千行淚 情在迴腸盪氣中
情深深 雨濛濛 天也無盡地無窮
高樓望斷 情有獨鍾 盼過春夏和秋冬
盼來盼去盼不盡 天涯何處是歸鴻

情深深 雨濛濛 多少樓台煙雨中
記得當初 妳儂我儂 車如流水馬如龍
儘管狂風平地起 美人如玉劍如虹

 情深深 雨濛濛 世界只在你眼中
相逢不晚 為何匆匆 山山水水幾萬重
一曲高歌千行淚 情在迴腸盪氣中
情深深 雨濛濛 天也無盡地無窮
高樓望斷 情有獨鍾 盼過春夏和秋冬
盼來盼去盼不盡 天涯何處是歸鴻

情深深 雨濛濛 世界只在你眼中
相逢不晚 為何匆匆 山山水水幾萬重
一曲高歌千行淚 情在迴腸盪氣中
情深深 雨濛濛 天也無盡地無窮
高樓望斷 情有獨鍾 盼過春夏和秋冬
盼來盼去盼不盡 天涯何處是歸鴻

Bài hát tình đậm sâu mưa lất phất – Pinyin

Qíng shēn shēn yǔ méngméng duōshǎo lóutái yānyǔ zhōng

jìdé dàng chū nǎi nóng wǒ nóng chē rú liúshuǐ mǎrúlóng

jǐnguǎn kuángfēng píngdì qǐ měirén rú yù jiàn rú hóng

qíng shēn shēn yǔ méngméng shìjiè zhǐ zài nǐ yǎnzhōng

xiāngféng bù wǎn wèihé cōngcōng shān shānshuǐ shuǐ jǐ wàn zhòng

yī qǔ gāogē qiān xíng lèi qíng zài huíchángdàngqì zhòng

qíng shēn shēn yǔ méngméng tiān yě wújìn dì wúqióng

gāo lóu wàng duàn qíng yǒu dú zhōng pànguò chūn xià hé qiūdōng

pàn lái pàn qù pàn bù jìn tiānyá hé chù shì guī hóng

qíng shēn shēn yǔ méngméng duōshǎo lóutái yānyǔ zhōng

jìdé dàng chū nǎi nóng wǒ nóng chē rú liúshuǐ mǎrúlóng

jǐnguǎn kuángfēng píngdì qǐ měirén rú yù jiàn rú hóng

qíng shēn shēn yǔ méngméng shìjiè zhǐ zài nǐ yǎnzhōng

xiāngféng bù wǎn wèihé cōngcōng shān shānshuǐ shuǐ jǐ wàn zhòng

yī qǔ gāogē qiān xíng lèi qíng zài huíchángdàngqì zhòng

qíng shēn shēn yǔ méngméng tiān yě wújìn dì wúqióng

gāo lóu wàng duàn qíng yǒu dú zhōng pànguò chūn xià hé qiūdōng

pàn lái pàn qù pàn bù jìn tiānyá hé chù shì guī hóng

qíng shēn shēn yǔ méngméng shìjiè zhǐ zài nǐ yǎnzhōng

xiāngféng bù wǎn wèihé cōngcōng shān shānshuǐ shuǐ jǐ wàn zhòng

yī qǔ gāogē qiān xíng lèi qíng zài huíchángdàngqì zhòng

qíng shēn shēn yǔ méngméng tiān yě wújìn dì wúqióng

gāo lóu wàng duàn qíng yǒu dú zhōng pànguò chūn xià hé qiūdōng

pàn lái pàn qù pàn bù jìn tiānyá hé chù shì guī hóng

Bài hát tình đậm sâu mưa lất phất – Lời Việt

Tình đậm sâu, mưa lất phất, biết bao tầng lầu ngập chìm trong cơn mưa mịt mù

nhớ thuở ban đầu mặn nồng của đôi ta, ngựa xe như nước náo nhiệt phồn hoa

mặc cho bao gió táp mưa sa lật tung đất trời, mỹ nhân như ngọc, kiếm tựa hồng

tình đậm sâu, mưa lất phất, cả thế giới như gói gọn trong ánh mắt người

gặp gỡ nhau chẳng muộn hà cớ gì lại vội vã đến thế, núi sông vốn trải dài đến bất tận

một khúc ca vang lệ tuôn không dứt, tình ý dâng trào tràn ngập khắp không gian

tình đậm sâu, mưa lất phất, trời vô tận mà đất cũng vô cùng

từ lầu cao ngóng chờ mối tình son sắt, mong mỏi qua bao mùa xuân hạ thu đông

trông đi ngóng lại vùng chân trời bất tận, nơi đâu mới là chốn mà em nên thuộc về?

tình đậm sâu, mưa lất phất, biết bao tầng lầu ngập chìm trong cơn mưa mịt mù

nhớ thuở ban đầu mặn nồng của đôi ta, ngựa xe như nước náo nhiệt phồn hoa

mặc cho bao gió táp mưa sa lật tung đất trời, mỹ nhân như ngọc, kiếm tựa hồng

tình đậm sâu, mưa lất phất, cả thế giới như gói gọn trong ánh mắt người

gặp gỡ nhau chẳng muộn hà cớ gì lại vội vã đến thế, núi sông vốn trải dài đến bất tận

một khúc ca vang lệ tuôn không dứt, tình ý dâng trào tràn ngập khắp không gian

tình đậm sâu, mưa lất phất, trời vô tận mà đất cũng vô cùng

từ lầu cao ngóng chờ mối tình son sắt, mong mỏi qua bao mùa xuân hạ thu đông

trông đi ngóng lại vùng chân trời bất tận, nơi đâu mới là chốn mà em nên thuộc về?

tình đậm sâu, mưa lất phất, cả thế giới như gói gọn trong ánh mắt người

gặp gỡ nhau chẳng muộn hà cớ gì lại vội vã đến thế, núi sông vốn trải dài đến bất tận

một khúc ca vang lệ tuôn không dứt, tình ý dâng trào tràn ngập khắp không gian

tình đậm sâu, mưa lất phất, trời vô tận mà đất cũng vô cùng

từ lầu cao ngóng chờ mối tình son sắt, mong mỏi qua bao mùa xuân hạ thu đông

trông đi ngóng lại vùng chân trời bất tận, nơi đâu mới là chốn mà em nên thuộc về?

Tổng hợp 99 bài hát nhạc phim tiếng Trung hay nhất

Rate this post
0 0 votes
Xếp hạng bài viết
Theo dõi
Thông báo
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
TOP