Học tiếng trung tốt tại Hà Nội, Tp.HCM

Học tiếng Trung qua bài hát – Phồn hoa (繁花) – (Vietsub, pinyin)

Phạm Dương Châu 27.07.2020 Học tiếng Trung qua bài hát
Hôm nay tiengtrung.com gửi đến các bạn bài hát : “Phồn hoa” là 1 bài hát rất hay do Đổng Trinh trình bày – 繁花 – Fánhuā (Vietsub, pinyin, remix)
Chữ cứng, phiên âm tiếng Trung, lời Việt

 

遇见你的眉眼
Yùjiàn nǐ de méiyǎn
Thấy được dung mạo của chàng

如清风明月
Rú qīngfēng míngyuè
Tựa như gió mát trăng thanh

在似曾相识的凡世间
Zài sìcéngxiāngshí de fán shìjiān
Dường như đã gặp qua ở phàm thế

顾盼流连
Gùpàn liúlián
Đợi chờ lưu luyến

如时光搁浅
Rú shíguāng gēqiǎn
Thời gian như ngừng lại

是重逢亦如初见
Shì chóngféng yì rú chū jiàn
Là trùng phùng mà cứ như lần đầu gặp gỡ

缠绵缱绻
Chánmián qiǎnquǎn
Lưu luyến không rời

有你的思念
Yǒu nǐ de sīniàn
Có tưởng niệm của chàng

温暖在我掌心蔓延
Wēnnuǎn zài wǒ zhǎngxīn mányán
Ấm áp lan tràn trong lòng bàn tay ta

无涯荒野
Wú yá huāngyě
Chớ có lừa dối

谁忘了时间
Shuí wàngle shíjiān
Thời gian hư ảo

一半青涩一半纯真
Yībàn qīng sè yībàn chúnzhēn
Một nửa đơn thuần một nửa hồn nhiên

数着年月只为花开那一面
Shùzhe nián yue zhǐ wèi huā kāi nà yīmiàn
Đếm năm tháng chỉ đợi mùa hoa nở

就算来来回回错过又擦肩
Jiùsuàn lái láihuí hui cuòguò yòu cā jiān
Dù tới tới lui lui rồi lại trùng phùng

你的喜悲忧乐我全都预见
Nǐ de xǐ bēi yōu lè wǒ quándōu yùjiàn
Vui buồn giận hờn của chàng ta đều thấy được

三千繁花只为你一人留恋
Sānqiān fánhuā zhǐ wèi nǐ yīrén liúliàn
Ba ngàn phồn hoa cũng chỉ lưu luyến có mình chàng

2. 遇见你的眉眼
Yùjiàn nǐ de méiyǎn
Thấy được dung mạo của chàng

如清风明月
Rú qīngfēng míngyuè
Tựa như gió mát trăng thanh

在似曾相识的凡世间
Zài sìcéngxiāngshí de fán shìjiān
Dường như đã gặp qua ở phàm thế

顾盼流连
Gùpàn liúlián
Đợi chờ lưu luyến

如时光搁浅
Rú shíguāng gēqiǎn
Thời gian như ngừng lại

是重逢亦如初见
Shì chóngféng yì rú chū jiàn
Là trùng phùng mà cứ như lần đầu gặp gỡ

梦醒蹁跹
Mèng xǐng piánxiān
Tỉnh lại từ trong mộng

有你的画面
Yǒu nǐ de huàmiàn
Có hình bóng của chàng

温热仍在心底蔓延
Wēn rè réng zài xīndǐ mányán
Ấm áp lan tràn từ đáy lòng

混沌流年
Hùndùn liúnián
Bao năm sống trong vô thức

谁忘了誓言
Shuí wàngle shìyán
Ai đã quên lời thề

一半苦涩一半情深
Yībàn kǔsè yībàn qíng shēn
Một nửa chua xót một nửa thâm tình

数着年月只为花开那一面
Shùzhe nián yue zhǐ wèi huā kāi nà yīmiàn
Đếm năm tháng chỉ đợi mùa hoa nở

就算来来回回错过又擦肩
Jiùsuàn lái láihuí hui cuòguò yòu cā jiān
Dù tới tới lui lui rồi lại trùng phùng

你的喜悲忧乐我全都预见
Nǐ de xǐ bēi yōu lè wǒ quándōu yùjiàn
Vui buồn giận hờn của chàng ta đều thấy được

三千繁花只为你一人留恋
Sānqiān fánhuā zhǐ wèi nǐ yīrén liúliàn
Ba ngàn phồn hoa cũng chỉ lưu luyến có mình chàng

数着年月只为花开那一面
Shùzhe nián yue zhǐ wèi huā kāi nà yīmiàn
Đếm năm tháng chỉ đợi mùa hoa nở

就算来来回回错过又擦肩
Jiùsuàn lái láihuí hui cuòguò yòu cā jiān
Dù tới tới lui lui rồi lại trùng phùng

你的喜悲忧乐我全都预见
Nǐ de xǐ bēi yōu lè wǒ quándōu yùjiàn
Vui buồn giận hờn của chàng ta đều thấy được

三千繁花只为你一人留恋
Sānqiān fánhuā zhǐ wèi nǐ yīrén liúliàn
Ba ngàn phồn hoa cũng chỉ lưu luyến có mình chàng.

 

Danh mục học tiếng Trung qua bài hát

 

Bài hát phồn hoa – Lời Trung

 

遇见你的眉眼如清风明月

 

在似曾相识的凡世间

 

顾盼流连

如时光搁浅

是重逢亦如初见

 

缠绵缱绻

有你的思念

 

温暖在我掌心蔓延

无涯荒野

谁忘了时间

一半青涩一半纯真

数着年月只为花开那一面

 

就算来来回回错过又擦肩

 

你的喜悲忧乐我全都预见

三千繁花只为你一人留恋

2. 遇见你的眉眼

如清风明月

在似曾相识的凡世间

顾盼流连

如时光搁浅

是重逢亦如初见

 

梦醒蹁跹

有你的画面

温热仍在心底蔓延混沌流年

谁忘了誓言

一半苦涩一半情深

数着年月只为花开那一面

就算来来回回错过又擦肩

你的喜悲忧乐我全都预见

三千繁花只为你一人留恋

数着年月只为花开那一面

 

就算来来回回错过又擦肩

你的喜悲忧乐我全都预见

三千繁花只为你一人留恋

 

 遇见你的眉眼

如清风明月

在似曾相识的凡世间

顾盼流连

如时光搁浅

是重逢亦如初见

缠绵缱绻

有你的思念

温暖在我掌心蔓延

无涯荒野

谁忘了时间

一半青涩一半纯真

数着年月只为花开那一面

就算来来回回错过又擦肩

你的喜悲忧乐我全都预见

三千繁花只为你一人留恋

2. 遇见你的眉眼

如清风明月

在似曾相识的凡世间

顾盼流连

如时光搁浅

是重逢亦如初见

梦醒蹁跹

有你的画面

温热仍在心底蔓延

混沌流年

谁忘了誓言

一半苦涩一半情深

数着年月只为花开那一面

就算来来回回错过又擦肩

你的喜悲忧乐我全都预见

三千繁花只为你一人留恋

数着年月只为花开那一面

就算来来回回错过又擦肩

你的喜悲忧乐我全都预见

三千繁花只为你一人留恋

 

Bài hát phồn hoa – Phiên âm

 

Yùjiàn nǐ de méiyǎn

Rú qīngfēng míngyuè

Zài sìcéngxiāngshí de fán shìjiān

Gùpàn liúlián

Rú shíguāng gēqiǎn

Shì chóngféng yì rú chū jiàn

Chánmián qiǎnquǎn

Yǒu nǐ de sīniàn

Wēnnuǎn zài wǒ zhǎngxīn mányán

Wú yá huāngyě

Shuí wàngle shíjiān

Yībàn qīng sè yībàn chúnzhēn

Shùzhe nián yue zhǐ wèi huā kāi nà yīmiàn

Jiùsuàn lái láihuí hui cuòguò yòu cā jiān

Nǐ de xǐ bēi yōu lè wǒ quándōu yùjiàn

Sānqiān fánhuā zhǐ wèi nǐ yīrén liúliàn

Yùjiàn nǐ de méiyǎn

Rú qīngfēng míngyuè

Zài sìcéngxiāngshí de fán shìjiān

Gùpàn liúlián

Rú shíguāng gēqiǎn

Shì chóngféng yì rú chū jiàn

Mèng xǐng piánxiān

Yǒu nǐ de huàmiàn

Wēn rè réng zài xīndǐ mányán

Hùndùn liúnián

Shuí wàngle shìyán

Yībàn kǔsè yībàn qíng shēn

Shùzhe nián yue zhǐ wèi huā kāi nà yīmiàn

Jiùsuàn lái láihuí hui cuòguò yòu cā jiān

Nǐ de xǐ bēi yōu lè wǒ quándōu yùjiàn

Sānqiān fánhuā zhǐ wèi nǐ yīrén liúliàn

Shùzhe nián yue zhǐ wèi huā kāi nà yīmiàn

Jiùsuàn lái láihuí hui cuòguò yòu cā jiān

Nǐ de xǐ bēi yōu lè wǒ quándōu yùjiàn

Sānqiān fánhuā zhǐ wèi nǐ yīrén liúliàn

 

Bài hát phồn hoa – Lời Việt

 

Thấy được dung mạo của chàng

Tựa như gió mát trăng thanh

Dường như đã gặp qua ở phàm thế

Đợi chờ lưu luyến

Thời gian như ngừng lại

Là trùng phùng mà cứ như lần đầu gặp gỡ

Lưu luyến không rời

Có tưởng niệm của chàng

Ấm áp lan tràn trong lòng bàn tay ta

Chớ có lừa dối

Thời gian hư ảo

Một nửa đơn thuần một nửa hồn nhiên

Đếm năm tháng chỉ đợi mùa hoa nở

Dù tới tới lui lui rồi lại trùng phùng

Vui buồn giận hờn của chàng ta đều thấy được

Ba ngàn phồn hoa cũng chỉ lưu luyến có mình chàng

Thấy được dung mạo của chàng

Tựa như gió mát trăng thanh

Dường như đã gặp qua ở phàm thế

Đợi chờ lưu luyến

Thời gian như ngừng lại

Là trùng phùng mà cứ như lần đầu gặp gỡ

Tỉnh lại từ trong mộng

Có hình bóng của chàng

Ấm áp lan tràn từ đáy lòng

Bao năm sống trong vô thức

Ai đã quên lời thề

Một nửa chua xót một nửa thâm tình

Đếm năm tháng chỉ đợi mùa hoa nở

Dù tới tới lui lui rồi lại trùng phùng

Vui buồn giận hờn của chàng ta đều thấy được

Ba ngàn phồn hoa cũng chỉ lưu luyến có mình chàng

Đếm năm tháng chỉ đợi mùa hoa nở

Dù tới tới lui lui rồi lại trùng phùng

Vui buồn giận hờn của chàng ta đều thấy được

Ba ngàn phồn hoa cũng chỉ lưu luyến có mình chàng.

 

Tổng hợp 99 bài hát nhạc phim tiếng Trung hay nhất

 

5/5 - (1 bình chọn)
0 0 votes
Xếp hạng bài viết
Theo dõi
Thông báo
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
TOP