Học tiếng trung tốt tại Hà Nội, Tp.HCM

Học tiếng Trung qua bài hát – Giây phút êm đềm – (Vietsub, pinyin)

Phạm Dương Châu 17.07.2020 Học tiếng Trung qua bài hát
tiengtrung.com gửi đến các bạn bài hát : “Giây phút êm đềm” đây là 1 bài hát đã từ rất lâu nhưng nghe vẫn rất hay (Vietsub, pinyin, remix)
Chữ cứng, phiên âm tiếng Trung, lời Việt


一个人在这个夜里
yī gè rén zài zhè gè yè lǐ
Một người trong đêm nay

孤单得难以入睡
gū dān dé nán yǐ rù shuì
Cô đơn đến khó lòng chợp mắt

真的想找个人来陪
zhēn de xiǎng zhǎo gè rén lái péi
Thật sự rất muốn tìm một người đến bầu bạn

不愿意一个人喝醉
bù yuàn yì yī gè rén hē zuì
Không muốn uống say một mình

醉了以后就会流泪
zuì le yǐ hòu jiù huì liú lèi
Say rồi sẽ khóc

数着你给的伤悲
shù zhe nǐ gěi de shāng bēi
Đếm những nỗi đau mà em mang lại

为什么你总让我憔悴
wèi shén me nǐ zǒng ràng wǒ qiáo cuì
Tại sao em luôn khiến cho tôi phải khốn khổ

别说我的眼泪你无所谓
bié shuō wǒ de yǎn lèi nǐ wú suǒ wèi
Đừng nói rằng nước mắt của an hem không hề bận tâm

看我流泪 你头也不回
kàn wǒ liú lèi   nǐ tóu yě bù huí
Nhìn anh khóc em cũng không quay đầu lại

哭过了泪干了心变成灰
kū guò le lèi gān le xīn biàn chéng huī
Nước mắt cạn khô, tim cũng đã nguội lạnh

我想要的美 你还不想给
wǒ xiǎng yào de měi   nǐ hái bù xiǎng gěi
nhưng thứ đẹp đẽ anh mong muốn nhưng em lại không muốn cho đi

伤了的我的心怎去面对
shāng le de wǒ de xīn zěn qù miàn duì
trái tim đau nhói của anh làm sao có thể đối diện

爱给了你 我不后悔
ài gěi le nǐ   wǒ bù hòu huǐ
tình yêu dành choa em anh không hối hận

只希望你给我一次机会
zhī xī wàng nǐ gěi wǒ yī cì jī huì
chỉ mong em hãy cho anh một cơ hội

让我去追 让我去飞
ràng wǒ qù zhuī   ràng wǒ qù fēi
để anh theo đuổi để anh bay đi

毕竟爱过的心需要安慰
bì jìng ài guò de xīn xū yào ān wèi
dù gì thì trái tim đã từng yêu cần được an ủi

需要你安慰
xū yào nǐ ān wèi
cần em an ủi

一个人在这个夜里
yī gè rén zài zhè gè yè lǐ
Một người trong đêm nay

孤单得难以入睡
gū dān dé nán yǐ rù shuì
Cô đơn đến khó lòng chợp mắt

真的想找个人来陪
zhēn de xiǎng zhǎo gè rén lái péi
Thật sự rất muốn tìm một người đến bầu bạn

不愿意一个人喝醉
bù yuàn yì yī gè rén hē zuì
Không muốn uống say một mình

醉了以后就会流泪
zuì le yǐ hòu jiù huì liú lèi
Say rồi sẽ khóc

数着你给的伤悲
shù zhe nǐ gěi de shāng bēi
Đếm những nỗi đau mà em mang lại

为什么你总让我憔悴
wèi shén me nǐ zǒng ràng wǒ qiáo cuì
Tại sao em luôn khiến cho tôi phải khốn khổ

别说我的眼泪你无所谓
bié shuō wǒ de yǎn lèi nǐ wú suǒ wèi
Đừng nói rằng nước mắt của an hem không hề bận tâm

看我流泪 你头也不回
kàn wǒ liú lèi   nǐ tóu yě bù huí
Nhìn anh khóc em cũng không quay đầu lại

哭过了泪干了心变成灰
kū guò le lèi gān le xīn biàn chéng huī
Nước mắt cạn khô, tim cũng đã nguội lạnh

我想要的美 你还不想给
wǒ xiǎng yào de měi   nǐ hái bù xiǎng gěi
nhưng thứ đẹp đẽ anh mong muốn nhưng em lại không muốn cho đi

伤了的我的心怎去面对
shāng le de wǒ de xīn zěn qù miàn duì
trái tim đau nhói của anh làm sao có thể đối diện

爱给了你 我不后悔
ài gěi le nǐ   wǒ bù hòu huǐ
tình yêu dành choa em anh không hối hận

只希望你给我一次机会
zhī xī wàng nǐ gěi wǒ yī cì jī huì
chỉ mong em hãy cho anh một cơ hội

让我去追 让我去飞
ràng wǒ qù zhuī   ràng wǒ qù fēi
để anh theo đuổi để anh bay đi

毕竟爱过的心需要安慰
bì jìng ài guò de xīn xū yào ān wèi
dù gì thì trái tim đã từng yêu cần được an ủi

需要你安慰
xū yào nǐ ān wèi
cần em an ủi

看我流泪 你头也不回
kàn wǒ liú lèi   nǐ tóu yě bù huí
Nhìn anh khóc em cũng không quay đầu lại

哭过了泪干了心变成灰
kū guò le lèi gān le xīn biàn chéng huī
Nước mắt cạn khô, tim cũng đã nguội lạnh

我想要的美 你还不想给
wǒ xiǎng yào de měi   nǐ hái bù xiǎng gěi
nhưng thứ đẹp đẽ anh mong muốn nhưng em lại không muốn cho đi

伤了的我的心怎去面对
shāng le de wǒ de xīn zěn qù miàn duì
trái tim đau nhói của anh làm sao có thể đối diện

爱给了你 我不后悔
ài gěi le nǐ   wǒ bù hòu huǐ
tình yêu dành choa em anh không hối hận

只希望你给我一次机会
zhī xī wàng nǐ gěi wǒ yī cì jī huì
chỉ mong em hãy cho anh một cơ hội

让我去追 让我去飞
ràng wǒ qù zhuī   ràng wǒ qù fēi
để anh theo đuổi để anh bay đi

毕竟爱过的心需要安慰
bì jìng ài guò de xīn xū yào ān wèi
dù gì thì trái tim đã từng yêu cần được an ủi

需要你安慰
xū yào nǐ ān wèi
cần em an ủi

Danh mục học tiếng Trung qua bài hát

Bài hát giây phút êm đềm – Lời Trung

一个人在这个夜里

孤单得难以入睡

真的想找个人来陪

不愿意一个人喝醉

醉了以后就会流泪

数着你给的伤悲

为什么你总让我憔悴

别说我的眼泪你无所谓

看我流泪 你头也不回

哭过了泪干了心变成灰

我想要的美 你还不想给

伤了的我的心怎去面对

爱给了你 我不后悔

只希望你给我一次机会

让我去追 让我去飞

毕竟爱过的心需要安慰

需要你安慰

一个人在这个夜里

孤单得难以入睡

真的想找个人来陪

不愿意一个人喝醉

醉了以后就会流泪

数着你给的伤悲

为什么你总让我憔悴

 

别说我的眼泪你无所谓

看我流泪 你头也不回

哭过了泪干了心变成灰

我想要的美 你还不想给

伤了的我的心怎去面对

爱给了你 我不后悔

只希望你给我一次机会

让我去追 让我去飞

毕竟爱过的心需要安慰

需要你安慰

看我流泪 你头也不回

哭过了泪干了心变成灰

我想要的美 你还不想给

伤了的我的心怎去面对

爱给了你 我不后悔

只希望你给我一次机会

让我去追 让我去飞

毕竟爱过的心需要安慰

需要你安慰

Bài hát giây phút êm đềm – Phiên âm

yī gè rén zài zhè gè yè lǐ

gū dān dé nán yǐ rù shuì

zhēn de xiǎng zhǎo gè rén lái péi

bù yuàn yì yī gè rén hē zuì

zuì le yǐ hòu jiù huì liú lèi

shù zhe nǐ gěi de shāng bēi

wèi shén me nǐ zǒng ràng wǒ qiáo cuì

bié shuō wǒ de yǎn lèi nǐ wú suǒ wèi

kàn wǒ liú lèi   nǐ tóu yě bù huí

kū guò le lèi gān le xīn biàn chéng huī

wǒ xiǎng yào de měi   nǐ hái bù xiǎng gěi

shāng le de wǒ de xīn zěn qù miàn duì

ài gěi le nǐ   wǒ bù hòu huǐ

zhī xī wàng nǐ gěi wǒ yī cì jī huì

ràng wǒ qù zhuī   ràng wǒ qù fēi

bì jìng ài guò de xīn xū yào ān wèi

xū yào nǐ ān wèi

yī gè rén zài zhè gè yè lǐ

gū dān dé nán yǐ rù shuì

zhēn de xiǎng zhǎo gè rén lái péi

bù yuàn yì yī gè rén hē zuì

zuì le yǐ hòu jiù huì liú lèi

shù zhe nǐ gěi de shāng bēi

wèi shén me nǐ zǒng ràng wǒ qiáo cuì

bié shuō wǒ de yǎn lèi nǐ wú suǒ wèi

kàn wǒ liú lèi   nǐ tóu yě bù huí

kū guò le lèi gān le xīn biàn chéng huī

wǒ xiǎng yào de měi   nǐ hái bù xiǎng gěi

shāng le de wǒ de xīn zěn qù miàn duì

ài gěi le nǐ   wǒ bù hòu huǐ

zhī xī wàng nǐ gěi wǒ yī cì jī huì

ràng wǒ qù zhuī   ràng wǒ qù fēi

bì jìng ài guò de xīn xū yào ān wèi

xū yào nǐ ān wèi

kàn wǒ liú lèi   nǐ tóu yě bù huí

kū guò le lèi gān le xīn biàn chéng huī

wǒ xiǎng yào de měi   nǐ hái bù xiǎng gěi

shāng le de wǒ de xīn zěn qù miàn duì

ài gěi le nǐ   wǒ bù hòu huǐ

zhī xī wàng nǐ gěi wǒ yī cì jī huì

ràng wǒ qù zhuī   ràng wǒ qù fēi

bì jìng ài guò de xīn xū yào ān wèi

xū yào nǐ ān wèi

 

Bài hát giây phút êm đềm – Lời Việt


Lại một ngày, một ngày nữa đã qua

Xa em đã lâu chưa gặp em

Từ ngày, ngày em bước đi theo người

Anh đã biết nỗi khao khác, mõi mòn.

Rồi một ngày, một ngày thiếu vắng em

Anh đã biết tự tập sống cho riêng mình

Bù em không yêu anh hay không còn bên anh

Dù ta chia tay nhau nhưng anh vẫn chờ em.

[ĐK]:

Giấc mơ ngày qua, những giấc mơ bình yên

Được yêu, được ôm em, xiết em trong vòng tay

Dẫu biết là giấc mộng, tình cũng đã lỡ làng

Vắng em từ đây nhưng tim anh vẫn không quên.

Mãi yêu mình em, vẫn mãi yêu mình em

Dù cho phải xa nhau cách chia đôi tình ta

Anh vẫn mong chờ, anh vẫn mong đợi

Anh vẫn hoài nhớ, yêu em mãi suốt cuộc đời

Những giây phút êm đềm.

99 bài hát tiếng Trung đi cùng năm tháng

Rate this post
0 0 votes
Xếp hạng bài viết
Theo dõi
Thông báo
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
TOP