Học tiếng trung tốt tại Hà Nội, Tp.HCM

Học tiếng Trung qua bài hát – Duyên kiếp này (今生缘) – (Vietsub, pinyin)

Phạm Dương Châu 17.07.2020 Học tiếng Trung qua bài hát
Hôm nay tiengtrung.com xin được gửi đến các bạn bài hát : “Duyên kiếp này” là 1 bài hát rất hay do Xuyên Tử và Húc Nhật Dương Cương trình bày – 今生缘 – Jīnshēng yuán (Vietsub, pinyin, remix)
Chữ cứng, phiên âm tiếng Trung, lời Việt


我们今生有缘在路上
Wǒ men jīn shēng yǒu yuán zài lù shàng
Kiếp này chúng ta có duyên trên đường đời

只要我们彼此永不忘
Zhī yào wǒ men bǐ cǐ yǒng bú wàng
Chỉ cần chúng ta mãi mãi đừng quên

朋友啊 让我们一起牢牢铭记呀
Péng yǒu ā ràng wǒ men yī qǐ láo láo míng jì ya
Bạn bè ơi! hãy thắt chặt điều này trong tâm trí

别在乎那一些忧和伤
Bié zài hū nà yī xiē yōu hé shāng
Đừng để tâm đến những điều lo lắng và tổn thương

朋友啊 让我们一起牢牢铭记呀
Péng yǒu ā ràng wǒ men yī qǐ láo láo míng jì ya
Bạn bè ơi! hãy thắt chặt điều này trong tâm trí

别在乎那一些忧和伤
Bié zài hū nà yī xiē yōu hé shāng
Hãy mãi như thế nhé………..!

我们今生注定是沧桑
Wǒ men jīn shēng zhù dìng shì cāng sāng
Cuộc sống của chúng ta cam chịu những thăng trầm

哭着来要笑着走过呀
Kū zhe lái yào xiào zhe zǒu guò ya
Bật khóc rồi trải qua những nụ cười

朋友啊 让我们一起牢牢铭记呀
Péng yǒu ā ràng wǒ men yī qǐ láo láo míng jì ya
Bạn bè ơi! hãy thắt chặt điều này trong tâm trí

我们今生兄弟情谊长
Wǒ men jīn shēng xiōng dì qíng yì zhǎng
Tình huynh đệ chúng ta tồn tại lâu dài

朋友啊 让我们一起牢牢铭记呀
Péng yǒu ā ràng wǒ men yī qǐ láo láo míng jì ya
Bạn bè ơi! hãy thắt chặt điều này trong tâm trí

我们今生兄弟情谊长
Wǒ men jīn shēng xiōng dì qíng yì zhǎng
Tình huynh đệ chúng ta tồn tại lâu dài

我们今生有缘在路上
Wǒ men jīn shēng yǒu yuán zài lù shàng
Kiếp này chúng ta có duyên trên đường đời

只要我们彼此永不忘
Zhī yào wǒ men bǐ cǐ yǒng bú wàng
Chỉ cần chúng ta mãi mãi đừng quên

朋友啊 让我们一起牢牢铭记呀
Péng yǒu ā ràng wǒ men yī qǐ láo láo míng jì ya
Bạn bè ơi! Hãy khắc ghi…khắc ghi…khắc ghi

别在乎那一些忧和伤
Bié zài hū nà yī xiē yōu hé shāng
Đừng làm sứt mẻ tình bạn bởi những điều không đáng

朋友啊 让我们一起牢牢铭记呀
Péng yǒu ā ràng wǒ men yī qǐ láo láo míng jì ya
Bạn bè ơi! hãy thắt chặt điều này trong tâm trí

别在乎那一些忧和伤
Bié zài hū nà yī xiē yōu hé shāng
Hãy mãi như thế nhé………..!

我们今生就像梦一场
Wǒ men jīn shēng jiù xiàng mèng yī chǎng
Cuộc đời chúng ta như là một giấc mơ

有你陪喝醉了又何妨
Yǒu nǐ péi hē zuì le yòu hé fáng
Có bạn bên tôi cùng say rượu

朋友啊 让我们一起牢牢铭记呀

Péng yǒu ā ràng wǒ men yī qǐ láo láo míng jì ya
Bạn thân ơi hãy khắc ghi những kí ức này trong tâm trí

凡尘过后终了无牵挂
Fán chén guò hòu zhōng le wú qiān guà
Cuộc sống này dù kết thúc cũng chẳng lo

朋友啊 让我们一起牢牢铭记呀
Péng yǒu ā ràng wǒ men yī qǐ láo láo míng jì ya
Bạn thân ơi hãy khắc ghi những kí ức này trong tâm trí

凡尘过后终了无牵挂
Fán chén guò hòu zhōng le wú qiān guà
Cuộc sống này dù kết thúc cũng chẳng lo

朋友啊 让我们一起牢牢铭记呀
Péng yǒu ā ràng wǒ men yī qǐ láo láo míng jì ya
Bạn thân ơi hãy khắc ghi những kí ức này trong tâm trí

凡尘过后终了无牵挂
Fán chén guò hòu zhōng le wú qiān guà
Cuộc sống này dù kết thúc cũng chẳng lo

我们今生就像梦一场
Wǒ men jīn shēng jiù xiàng mèng yī chǎng
Cuộc đời này như một giấc mơ
Our lives were like a dream

有你陪喝醉了又何妨
Yǒu nǐ péi hē zuì le yòu hé fáng
Có bạn hầu rượu cùng say bên tôi
With you for company, what does it matter to drink till our hearts content

朋友啊 让我们一起牢牢铭记呀
Péng yǒu ā ràng wǒ men yī qǐ láo láo míng jì ya
Bạn thân ơi hãy khắc cốt ghi tâm
Friend, let us together remember well

凡尘过后终了无牵挂
Fán chén guò hòu zhōng le wú qiān guà
Cuộc đời này dù có kết thúc cũng chẳng lo
After this life is over let us leave behind the worries

Bài hát duyên kiếp này – Lời Trung

我们今生有缘在路上

只要我们彼此永不忘

朋友啊 让我们一起牢牢铭记呀

别在乎那一些忧和伤

朋友啊 让我们一起牢牢铭记呀

别在乎那一些忧和伤

我们今生注定是沧桑

哭着来要笑着走过呀

朋友啊 让我们一起牢牢铭记呀

我们今生兄弟情谊长

朋友啊 让我们一起牢牢铭记呀

我们今生兄弟情谊长

我们今生有缘在路上

只要我们彼此永不忘

朋友啊 让我们一起牢牢铭记呀

别在乎那一些忧和伤

朋友啊 让我们一起牢牢铭记呀

别在乎那一些忧和伤

我们今生就像梦一场

有你陪喝醉了又何妨

朋友啊 让我们一起牢牢铭记呀

凡尘过后终了无牵挂

朋友啊 让我们一起牢牢铭记呀

凡尘过后终了无牵挂

朋友啊 让我们一起牢牢铭记呀

凡尘过后终了无牵挂

我们今生就像梦一场

有你陪喝醉了又何妨

朋友啊 让我们一起牢牢铭记呀

凡尘过后终了无牵挂

Danh mục học tiếng Trung qua bài hát

Bài hát duyên kiếp này – Phiên âm

Wǒ men jīn shēng yǒu yuán zài lù shàng

Zhī yào wǒ men bǐ cǐ yǒng bú wàng

Péng yǒu ā ràng wǒ men yī qǐ láo láo míng jì ya

Bié zài hū nà yī xiē yōu hé shāng

Péng yǒu ā ràng wǒ men yī qǐ láo láo míng jì ya

Bié zài hū nà yī xiē yōu hé shāng

Wǒ men jīn shēng zhù dìng shì cāng sāng

Kū zhe lái yào xiào zhe zǒu guò ya

Péng yǒu ā ràng wǒ men yī qǐ láo láo míng jì ya

Wǒ men jīn shēng xiōng dì qíng yì zhǎng

Péng yǒu ā ràng wǒ men yī qǐ láo láo míng jì ya

Wǒ men jīn shēng xiōng dì qíng yì zhǎng

Wǒ men jīn shēng yǒu yuán zài lù shàng

Zhī yào wǒ men bǐ cǐ yǒng bú wàng

Péng yǒu ā ràng wǒ men yī qǐ láo láo míng jì ya

Bié zài hū nà yī xiē yōu hé shāng

Péng yǒu ā ràng wǒ men yī qǐ láo láo míng jì ya

Bié zài hū nà yī xiē yōu hé shāng

Wǒ men jīn shēng jiù xiàng mèng yī chǎng

Yǒu nǐ péi hē zuì le yòu hé fáng

Péng yǒu ā ràng wǒ men yī qǐ láo láo míng jì ya

Fán chén guò hòu zhōng le wú qiān guà

Péng yǒu ā ràng wǒ men yī qǐ láo láo míng jì ya

Fán chén guò hòu zhōng le wú qiān guà

Péng yǒu ā ràng wǒ men yī qǐ láo láo míng jì ya

Fán chén guò hòu zhōng le wú qiān guà

Wǒ men jīn shēng jiù xiàng mèng yī chǎng

Yǒu nǐ péi hē zuì le yòu hé fáng

Péng yǒu ā ràng wǒ men yī qǐ láo láo míng jì ya

zhōng le wú qiān guà

Bài hát duyên kiếp này – Lời Việt

Kiếp này chúng ta có duyên trên đường đời

Chỉ cần chúng ta mãi mãi đừng quên

Bạn bè ơi! hãy thắt chặt điều này trong tâm trí

Đừng để tâm đến những điều lo lắng và tổn thương

Bạn bè ơi! hãy thắt chặt điều này trong tâm trí

Hãy mãi như thế nhé………..!

Cuộc sống của chúng ta cam chịu những thăng trầm

Bật khóc rồi trải qua những nụ cười

Bạn bè ơi! hãy thắt chặt điều này trong tâm trí

Tình huynh đệ chúng ta tồn tại lâu dài

Bạn bè ơi! hãy thắt chặt điều này trong tâm trí

Tình huynh đệ chúng ta tồn tại lâu dài

Kiếp này chúng ta có duyên trên đường đời

Chỉ cần chúng ta mãi mãi đừng quên

Bạn bè ơi! Hãy khắc ghi…khắc ghi…khắc ghi

Đừng làm sứt mẻ tình bạn bởi những điều không đáng

Bạn bè ơi! hãy thắt chặt điều này trong tâm trí

Hãy mãi như thế nhé………..!

Cuộc đời chúng ta như là một giấc mơ

Có bạn bên tôi cùng say rượu

Bạn thân ơi hãy khắc ghi những kí ức này trong tâm trí

Cuộc sống này dù kết thúc cũng chẳng lo

Bạn thân ơi hãy khắc ghi những kí ức này trong tâm trí

Cuộc sống này dù kết thúc cũng chẳng lo

Bạn thân ơi hãy khắc ghi những kí ức này trong tâm trí

Cuộc sống này dù kết thúc cũng chẳng lo

Cuộc đời này như một giấc mơ

Có bạn hầu rượu cùng say bên tôi

Bạn thân ơi hãy khắc cốt ghi tâm

Cuộc đời này dù có kết thúc cũng chẳng lo

Tổng hợp 99 bài hát tiếng Trung kinh điển

Rate this post
0 0 votes
Xếp hạng bài viết
Theo dõi
Thông báo
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
TOP