Học tiếng trung tốt tại Hà Nội, Tp.HCM

Bài hát tiếng Trung – Đáp án của bạn – 你的答案 – (Vietsub, pinyin)

Phạm Dương Châu 14.07.2020 Học tiếng Trung qua bài hát

1.    Bài hát : Đáp án của bạn 你的答/Nǐ de dá àn/ cùng nghe và cảm nhận với tiengtrung.com các bạn nhé

2.    Trình bày :A Nhũng 阿冗

 

 

Lời bài hát Đáp án của bạn lời trung + pinyin + lời Việt

 

也许世界就这样我也还在路上没有人能诉说
yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng wǒ yě hái zài lù·shang méi·yǒu rén néng sùshuō
Có lẽ thế giới này chính là như vậy, tôi vẫn bước đi trên đường, không có ai để trút ra nỗi lòng này

 

也许我只能沉默眼泪湿润眼眶可又不甘懦弱
yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng kě yòu bùgān nuòruò
Có lẽ tôi chỉ có thể trầm mặc, nước mắt ướt nhòe khóe mi, mà chẳng dám yếu đuối

 

低著头期待白昼接受所有的嘲讽
dī zhe tóu qīdài báizhòu jiēshòu suǒyǒu de cháofěng
Cúi đầu đợi ban mai, chấp nhận mọi sự trào phúng

 

向著风拥抱彩虹勇敢的向前走
xiàng·zhe fēng yōngbào cǎihóng yǒnggǎn de xiàng qiān zǒu
Hướng về phía gió, ôm lấy cầu vồng, dũng cảm bước về phía trước

 

黎明的那道光会越过黑暗打破一切恐惧我能找到答案
límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi’ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá’àn chảo tao tá an
Tia sáng sớm hừng đông sẽ xuyên qua bóng tối, đập tan mọi sự sợ hãi tôi sẽ tìm được đáp án

 

哪怕要逆著光就驱散黑暗丢弃所有的负担不再孤单不再孤单
nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi’ān diūqì suǒyǒu de fùdān bù zài gūdān bù zài gūdān
Dẫu phải đi ngược sáng để xua tan bóng đêm, bỏ đi tất cả gánh nặng, sẽ không còn cô đơn, không còn lẻ loi

 

也许世界就这样我也还在路上没有人能诉说
yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng wǒ yě hái zài lù·shang méi·yǒu rén néng sùshuō
Có lẽ thế giới này chính là như vậy, tôi vẫn bước đi trên đường, không có ai để trút ra nỗi lòng này

 

也许我只能沉默眼泪湿润眼眶可又不甘懦弱
yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng kě yòu bùgān nuòruò
dể xủy ủa chử nấng trấn mua dẻn lây sư ruân dẻn khoang khửa dâu pu can nua rua
Có lẽ tôi chỉ có thể trầm mặc, nước mắt ướt nhòe khóe mi, mà chẳng dám yếu đuối

 

低著头期待白昼接受所有的嘲讽
dī zhe tóu qīdài báizhòu jiēshòu suǒyǒu de cháofěng
Cúi đầu đợi ban mai, chấp nhận mọi sự trào phúng

 

向著风拥抱彩虹勇敢的向前走
xiàng·zhe fēng yōngbào cǎihóng yǒnggǎn de xiàng qiān zǒu
Hướng về phía gió, ôm lấy cầu vồng, dũng cảm bước về phía trước

 

黎明的那道光会越过黑暗打破一切恐惧我能找到答案
límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi’ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá’àn
Tia sáng sớm hừng đông sẽ xuyên qua bóng tối, đập tan mọi sự sợ hãi tôi sẽ tìm được đáp án

 

哪怕要逆著光就驱散黑暗丢弃所有的负担不再孤单不再孤单
nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi’ān diūqì suǒyǒu de fùdān bù zài gūdān bù zài gūdān
Dẫu phải đi ngược sáng để xua tan bóng đêm, bỏ đi tất cả gánh nặng, sẽ không còn cô đơn, không còn lẻ loi

 

黎明的那道光会越过黑暗打破一切恐惧我能找到答案
límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi’ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá’àn
Tia sáng sớm hừng đông sẽ xuyên qua bóng tối, đập tan mọi sự sợ hãi tôi sẽ tìm được đáp án

 

哪怕要逆著光就驱散黑暗
nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi’ān
Dẫu phải đi ngược sáng để xua tan bóng đêm

 

有一万种的力量淹没孤单不再孤单
yǒu yī wàn zhǒng de lì·liang yānmò gūdān bù zài gūdān
có muôn vàn nguồn sức mạnh, nhấn chìm cô đơn, không còn cô đơn

 

(也许世界就这样)
( yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng )
Có lẽ thế giới chính là như vậy

 

(我也还路上)
( wǒ yě hái zài lù·shang )
Tôi vẫn bước đi trên đường

 

(没有人能诉说)
( méi·yǒu rén néng sùshuō )
Không có ai cùng trút bầu tâm sự

 

(也许我只能沉默)
( yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò )
Có lẽ tôi chỉ có thể trầm lặng

 

(眼泪湿润眼眶)
( yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng )
nước mắt ướt nhòe khóe mi

 

(可又不甘懦弱)
( kě yòu bùgān nuòruò )
nhưng không dám yếu đuối

 

 

 

Bài hát đáp án của bạn – Lời Trung

 

也许世界就这样我也还在路上没有人能诉说

也许我只能沉默眼泪湿润眼眶可又不甘懦弱

低著头期待白昼接受所有的嘲讽

向著风拥抱彩虹勇敢的向前走

黎明的那道光会越过黑暗打破一切恐惧我能找到答案

也许世界就这样我也还在路上没有人能诉说

也许我只能沉默眼泪湿润眼眶可又不甘懦弱

低著头期待白昼接受所有的嘲讽

向著风拥抱彩虹勇敢的向前走

黎明的那道光会越过黑暗打破一切恐惧我能找到答案

哪怕要逆著光就驱散黑暗丢弃所有的负担不再孤单不再孤单

黎明的那道光会越过黑暗打破一切恐惧我能找到答案

哪怕要逆著光就驱散黑暗

有一万种的力量淹没孤单不再孤单

(也许世界就这样)

(我也还路上)

(没有人能诉说)

(也许我只能沉默)

(眼泪湿润眼眶)

(可又不甘懦弱)

 

Bài hát đáp án của bạn – Phiên âm

 

yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng wǒ yě hái zài lù·shang méi·yǒu rén néng sùshuō

yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng kě yòu bùgān nuòruò

dī zhe tóu qīdài báizhòu jiēshòu suǒyǒu de cháofěng

xiàng·zhe fēng yōngbào cǎihóng yǒnggǎn de xiàng qiān zǒu

límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi’ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá’àn

nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi’ān diūqì suǒyǒu de fùdān bù zài gūdān bù zài gūdān

yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng wǒ yě hái zài lù·shang méi·yǒu rén néng sùshuō

yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng kě yòu bùgān nuòruò

dī zhe tóu qīdài báizhòu jiēshòu suǒyǒu de cháofěng

xiàng·zhe fēng yōngbào cǎihóng yǒnggǎn de xiàng qiān zǒu

límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi’ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá’àn

nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi’ān diūqì suǒyǒu de fùdān bù zài gūdān bù zài gūdān

límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi’ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá’àn

nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi’ān

yǒu yī wàn zhǒng de lì·liang yānmò gūdān bù zài gūdān

yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng

wǒ yě hái zài lù·shang

méi·yǒu rén néng sùshuō

yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò )

yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng

kě yòu bùgān nuòruò

 

Danh mục học tiếng Trung qua bài hát

 

Bài hát đáp án của bạn – Lời Việt

 

Có lẽ thế giới này chính là như vậy, tôi vẫn bước đi trên đường, không có ai để trút ra nỗi lòng này

Có lẽ tôi chỉ có thể trầm mặc, nước mắt ướt nhòe khóe mi, mà chẳng dám yếu đuối

Cúi đầu đợi ban mai, chấp nhận mọi sự trào phúng

Hướng về phía gió, ôm lấy cầu vồng, dũng cảm bước về phía trước

límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi’ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá’àn

nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi’ān diūqì suǒyǒu de fùdān bù zài gūdān bù zài gūdān

yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng wǒ yě hái zài lù·shang méi·yǒu rén néng sùshuō

yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng kě yòu bùgān nuòruò

dī zhe tóu qīdài báizhòu jiēshòu suǒyǒu de cháofěng

xiàng·zhe fēng yōngbào cǎihóng yǒnggǎn de xiàng qiān zǒu

límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi’ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá’àn

nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi’ān diūqì suǒyǒu de fùdān bù zài gūdān bù zài gūdān

límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi’ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá’àn

nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi’ān

yǒu yī wàn zhǒng de lì·liang yānmò gūdān bù zài gūdān

yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng

wǒ yě hái zài lù·shang

méi·yǒu rén néng sùshuō

yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò

yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng

kě yòu bùgān nuòruò

 

100 bài hát tiếng Trung truyền cảm hứng nhất mọi thời đại

Rate this post
0 0 votes
Xếp hạng bài viết
Theo dõi
Thông báo
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
TOP