Học tiếng trung tốt tại Hà Nội, Tp.HCM

Bài hát tiếng Trung – Cô phương tự thưởng 孤芳自赏 – (Vietsub, pinyin)

Phạm Dương Châu 14.07.2020 Học tiếng Trung qua bài hát

1. Tên bài hát : Cô phương tự thưởng 孤芳自赏 Gūfāngzìshǎng cùng tiengtrung.com thưởng thức bài này nha các bạn

2. Trình bày : Dương Tiểu Tráng 杨小壮: Yángxiǎozhuàng

 

Lời bài hát Cô phương tự thưởng tiếng Trung + phiên âm+ dịch nghĩa:

一个人的房间
yī gèrén de fángjiān
Một mình trong phòng

 

漆黑的夜晚
qīhēi de yèwǎn
màn đêm bao trùm bởi bóng tối

 

看着你的故事和你的朋友圈
kàn zhe nǐ de gùshì hé nǐ de péng·you juān
Xem story và newfeed của em

 

谁会喜欢孤单
shuí huì xǐ·huan gūdān
Ai lại thích cô đơn

 

是不想人看穿
shì bùxiǎng rén kànchuān
Chẳng qua là không muốn nhìn người khác nhìn thấu thôi

 

最后一点点温暖也被你打散
zuìhòu yī diǎndiǎn wēnnuǎn yě bèi nǐ dǎ sàn
chút ấm áp cuối cùng cũng bị em làm tan biến

 

孤独的人晚上
gūdú de rén wǎn·shang
Người cô đơn vào buổi tối

 

最害怕有灯光
zuì hàipà yǒu dēngguāng
sợ nhất là có ánh đèn

 

你关了那灯光心里却有一点忧伤
nǐ guān le nà dēngguāng xīn·li què yǒu yī diǎn yōushāng
Em tắt bóng đèn đó đi trong lòng anh có chút đau buồn

 

你流泪的眼眶
nǐ liú lèi de yǎnkuàng
Khóe mắt em rơi lệ

 

他走后的模样
tā zǒu hòu de múyàng
Dáng vẻ sau khi anh ta rời đi

 

深深刺痛的心告诉自己要坚强
shēn shēn cìtòng de xīn gàosù zìjǐ yào jiānqiáng
Lòng đau đớn nhưng lại tự nói với bản thân phải kiên cường

 

我承认我自卑我真的很怕黑
wǒ chéngrèn wǒ zìbēi wǒ zhēn de hěn pà hēi
Tôi thừa nhận tôi tự ti, tôi thật sự rất sợ bóng tôi

 

每到黑夜来临的时候我总很狼狈
měi dào hēiyè láilín de shí·hou wǒ zǒng hěn lángbèi
Mỗi khi màn đêm sắp buông xuống tôi luôn rất thảm hại

 

我彻夜在买醉但我不曾后悔
wǒ chèyè zài mǎi zuì dàn wǒ bùcéng hòuhuǐ
thâu đêm suốt sáng trong cơn say nhưng tôi chưa từng hối hận

 

只是想让自己清楚为什么掉眼泪
zhǐshì xiǎng ràng zìjǐ qīng·chu wèishén·me diào yǎnlèi
Chỉ là muốn bản thân hiểu rõ tại sao lại rơi lệ

 

这孤单的滋味我慢慢的体会
zhè gūdān de zīwèi wǒ màn màn de tǐhuì
Mùi vị của cô đơn, tôi sẽ từ từ cảm nhận

 

时间它会让我遇见我心中的玫瑰
shíjiān tā huì ràng wǒ yùjiàn wǒ xīnzhōng de méi·gui
Thời gian sẽ giúp tôi gặp được bông hồng trong lòng tôi

 

要等到时间对等大雁向南飞
yào děngdào shíjiān duìděng dàyàn xiàng nán fēi
Đợi đến lúc chim nhạn bay về phương nam

 

我暖着我的玫瑰不让她枯萎
wǒ nuǎn zhe wǒ de méi·gui bùràng tā kūwěi
Tôi sẽ sưởi ấm cho bông hồng của tôi, để cho cô ấy không bị khô héo

 

孤独的人晚上
gūdú de rén wǎn·shang
Người cô đơn vào buổi tối

 

最害怕有灯光
zuì hàipà yǒu dēngguāng
sợ nhất là có ánh đèn

 

你关了那灯光心里却有一点忧伤
nǐ guān le nà dēngguāng xīn·li què yǒu yī diǎn yōushāng
Em tắt bóng đèn đó đi trong lòng anh có chút đau buồn

 

你流泪的眼眶
nǐ liú lèi de yǎnkuàng
Khóe mắt em rơi lệ

 

他走后的模样
tā zǒu hòu de múyàng
Dáng vẻ sau khi anh ta rời đi

 

深深刺痛的心告诉自己要坚强
shēn shēn cìtòng de xīn gàosù zìjǐ yào jiānqiáng
Lòng đau đớn nhưng lại tự nói với bản thân phải kiên cường

 

我承认我自卑我真的很怕黑
wǒ chéngrèn wǒ zìbēi wǒ zhēn de hěn pà hēi
Tôi thừa nhận tôi tự ti, tôi thật sự rất sợ bóng tôi

 

每到黑夜来临的时候我总很狼狈
měi dào hēiyè láilín de shí·hou wǒ zǒng hěn lángbèi
Mỗi khi màn đêm sắp buông xuống tôi luôn rất thảm hại

 

我彻夜在买醉但我不曾后悔
wǒ chèyè zài mǎi zuì dàn wǒ bùcéng hòuhuǐ
thâu đêm suốt sáng trong cơn say nhưng tôi chưa từng hối hận

 

只是想让自己清楚为什么掉眼泪
chử sư xẻng rang chư chỉ tring trủ uây sấn mơ teo dẻn lây
Chỉ là muốn bản thân hiểu rõ tại sao lại rơi lệ

 

这孤单的滋味我慢慢的体会
zhè gūdān de zīwèi wǒ màn màn de tǐhuì
Mùi vị của cô đơn, tôi sẽ từ từ cảm nhận

 

时间它会让我遇见我心中的玫瑰
shíjiān tā huì ràng wǒ yùjiàn wǒ xīnzhōng de méi·gui
Thời gian sẽ giúp tôi gặp được bông hồng trong lòng tôi

 

要等到时间对等大雁向南飞
yào děngdào shíjiān duìděng dàyàn xiàng nán fēi
Đợi đến lúc chim nhạn bay về phương nam

 

我暖着我的玫瑰不让她枯萎
wǒ nuǎn zhe wǒ de méi·gui bùràng tā kūwěi
Tôi sẽ sưởi ấm cho bông hồng của tôi, để cho cô ấy không bị khô héo

 

要等到时间对等大雁向南飞
yào děngdào shíjiān duìděng dàyàn xiàng nán fēi
Đợi đến lúc chim nhạn bay về phương nam

 

我暖着我的玫瑰不让她枯萎
wǒ nuǎn zhe wǒ de méi·gui bùràng tā kūwěi
Tôi sẽ sưởi ấm cho bông hồng của tôi, để cho cô ấy không bị khô héo

 

Danh mục học tiếng Trung qua bài hát

 

Bài hát cô phương tự thưởng – Lời Trung

 

一个人的房间

 

漆黑的夜晚

 

看着你的故事和你的朋友圈

 

谁会喜欢孤单

 

是不想人看穿

 

最后一点点温暖也被你打散

 

孤独的人晚上

 

最害怕有灯光

 

你关了那灯光心里却有一点忧伤

 

你流泪的眼眶

 

他走后的模样

 

深深刺痛的心告诉自己要坚强

 

我承认我自卑我真的很怕黑

 

每到黑夜来临的时候我总很狼狈

 

我彻夜在买醉但我不曾后悔

 

只是想让自己清楚为什么掉眼泪

 

这孤单的滋味我慢慢的体会

 

时间它会让我遇见我心中的玫瑰

 

要等到时间对等大雁向南飞

 

我暖着我的玫瑰不让她枯萎

 

孤独的人晚上

 

最害怕有灯光

 

你关了那灯光心里却有一点忧伤

 

你流泪的眼眶

 

他走后的模样

 

深深刺痛的心告诉自己要坚强

 

我承认我自卑我真的很怕黑

 

每到黑夜来临的时候我总很狼狈

 

我彻夜在买醉但我不曾后悔

 

只是想让自己清楚为什么掉眼泪

 

这孤单的滋味我慢慢的体会

 

时间它会让我遇见我心中的玫瑰

 

要等到时间对等大雁向南飞

 

我暖着我的玫瑰不让她枯萎

 

要等到时间对等大雁向南飞

 

我暖着我的玫瑰不让她枯萎

 

 

Bài hát cô phương tự thưởng – Phiên âm

yī gèrén de fángjiān

qīhēi de yèwǎn

kàn zhe nǐ de gùshì hé nǐ de péng·you juān

shuí huì xǐ·huan gūdān

shì bùxiǎng rén kànchuān

zuìhòu yī diǎndiǎn wēnnuǎn yě bèi nǐ dǎ sàn

gūdú de rén wǎn·shang

zuì hàipà yǒu dēngguāng

 

nǐ guān le nà dēngguāng xīn·li què yǒu yī diǎn yōushāng

nǐ liú lèi de yǎnkuàng

tā zǒu hòu de múyàng

shēn shēn cìtòng de xīn gàosù zìjǐ yào jiānqiáng

wǒ chéngrèn wǒ zìbēi wǒ zhēn de hěn pà hēi

měi dào hēiyè láilín de shí·hou wǒ zǒng hěn lángbèi

wǒ chèyè zài mǎi zuì dàn wǒ bùcéng hòuhuǐ

zhǐshì xiǎng ràng zìjǐ qīng·chu wèishén·me diào yǎnlèi

zhè gūdān de zīwèi wǒ màn màn de tǐhuì

shíjiān tā huì ràng wǒ yùjiàn wǒ xīnzhōng de méi·gui

yào děngdào shíjiān duìděng dàyàn xiàng nán fēi

wǒ nuǎn zhe wǒ de méi·gui bùràng tā kūwěi

gūdú de rén wǎn·shang

zuì hàipà yǒu dēngguāng

nǐ guān le nà dēngguāng xīn·li què yǒu yī diǎn yōushāng

nǐ liú lèi de yǎnkuàng

tā zǒu hòu de múyàng

shēn shēn cìtòng de xīn gàosù zìjǐ yào jiānqiáng

wǒ chéngrèn wǒ zìbēi wǒ zhēn de hěn pà hēi

měi dào hēiyè láilín de shí·hou wǒ zǒng hěn lángbèi

wǒ chèyè zài mǎi zuì dàn wǒ bùcéng hòuhuǐ

chử sư xẻng rang chư chỉ tring trủ uây sấn mơ teo dẻn lây

zhè gūdān de zīwèi wǒ màn màn de tǐhuì

shíjiān tā huì ràng wǒ yùjiàn wǒ xīnzhōng de méi·gui

yào děngdào shíjiān duìděng dàyàn xiàng nán fēi

wǒ nuǎn zhe wǒ de méi·gui bùràng tā kūwěi

yào děngdào shíjiān duìděng dàyàn xiàng nán fēi

wǒ nuǎn zhe wǒ de méi·gui bùràng tā kūwěi

 

Bài hát cô phương tự thưởng – Lời Việt

Một mình trong phòng

màn đêm bao trùm bởi bóng tối

Xem story và newfeed của em

Ai lại thích cô đơn

Chẳng qua là không muốn nhìn người khác nhìn thấu thôi

chút ấm áp cuối cùng cũng bị em làm tan biến

Người cô đơn vào buổi tối

sợ nhất là có ánh đèn

Em tắt bóng đèn đó đi trong lòng anh có chút đau buồn

Khóe mắt em rơi lệ

Dáng vẻ sau khi anh ta rời đi

 

Lòng đau đớn nhưng lại tự nói với bản thân phải kiên cường

Tôi thừa nhận tôi tự ti, tôi thật sự rất sợ bóng tôi

Mỗi khi màn đêm sắp buông xuống tôi luôn rất thảm hại

thâu đêm suốt sáng trong cơn say nhưng tôi chưa từng hối hận

Chỉ là muốn bản thân hiểu rõ tại sao lại rơi lệ

Mùi vị của cô đơn, tôi sẽ từ từ cảm nhận

Thời gian sẽ giúp tôi gặp được bông hồng trong lòng tôi

Đợi đến lúc chim nhạn bay về phương nam

Tôi sẽ sưởi ấm cho bông hồng của tôi, để cho cô ấy không bị khô héo

Người cô đơn vào buổi tối

sợ nhất là có ánh đèn

Em tắt bóng đèn đó đi trong lòng anh có chút đau buồn

Khóe mắt em rơi lệ

Dáng vẻ sau khi anh ta rời đi

Lòng đau đớn nhưng lại tự nói với bản thân phải kiên cường

Tôi thừa nhận tôi tự ti, tôi thật sự rất sợ bóng tôi

Mỗi khi màn đêm sắp buông xuống tôi luôn rất thảm hại

thâu đêm suốt sáng trong cơn say nhưng tôi chưa từng hối hận

Chỉ là muốn bản thân hiểu rõ tại sao lại rơi lệ

Mùi vị của cô đơn, tôi sẽ từ từ cảm nhận

Thời gian sẽ giúp tôi gặp được bông hồng trong lòng tôi

Đợi đến lúc chim nhạn bay về phương nam

Tôi sẽ sưởi ấm cho bông hồng của tôi, để cho cô ấy không bị khô héo

Đợi đến lúc chim nhạn bay về phương nam

Tôi sẽ sưởi ấm cho bông hồng của tôi, để cho cô ấy không bị khô héo

 

Tổng hợp các bài hát nhạc Hoa hay nhất năm 2020

Rate this post
0 0 votes
Xếp hạng bài viết
Theo dõi
Thông báo
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
TOP