Học tiếng trung tốt tại Hà Nội, Tp.HCM

Bài hát tiếng Trung – Chữ hiếm gặp (生僻字) – (Vietsub, pinyin)

Phạm Dương Châu 23.07.2020 Học tiếng Trung qua bài hát
Hôm nay tiengtrung.com gửi đến các bạn bài hát : “Chữ hiếm gặp” là 1 bài hát rất hay do Trần Kha Vũ trình bày – 生僻字 – shēngpì zì (Vietsub, pinyin, remix)
Chữ cứng, phiên âm tiếng Trung, lời Việt

 

我们中国的汉字

Wǒmen zhōnggúo de hànzì
chữ hiện thời Trung Hoa mình đây

落笔成画留下五千年的历史

lùobǐ chéng hùa líu xìa wǔqiān nían de lìshǐ
Lịch sử qua 5000 năm hình thành nên như ngày nay

 

让世界都认识

ràng shìjìe dōu rènshì

Được cả năm châu đã hay

我们中国的汉字

wǒmen zhōnggúo de hànzì
Chữ hiện thời Trung Hoa mình đây

一撇一捺都是故事

yī piē yī nà dōu shì gùshì

Mỗi nét, cong cong mang câu chuyện hay 

 

跪举火把虔诚像道光

gùi jǔ huǒbǎ qíanchéng xìang dàoguāng
Lòng thành quỳ tự mình dâng lên đuốc sáng

四方田地落谷成仓

sìfāngtían dì lùo gǔchéngcāng

Bốn hình vuông nên nương, gạo rụng ngàn

古人象形声意辨恶良

gǔrén xìangxíng shēng ỳi bìan è líang

Chữ tượng hình, từ tượng thanh phân ý nghĩa

魃魈魁鬾魑魅魍魉
Wu 又双叒叕
Wu 火炎焱燚
Wu 水沝淼㵘

Wu yòu shuāng rùo zhúo
Wu huǒyán yàn ỳi
Wu shuǐ zhuǐ miǎo màn

Wu…hựu, song, nhược, chuyết

Wu…hỏa, viêm, diệm, diệc

Wu..thủy, chủy, diểu, mạn.. Khôi bửu~

 

茕茕孑立 沆瀣一气

qíongqíong jíe lì hàngxieỳīqì

Tâm cô liêu, thành nên hư thân

踽踽独行 醍醐灌顶

jǔ jǔ dúxíng tíhú gùandǐng

Lời kinh rọi tâm, mà người đơn bước

绵绵瓜瓞 奉为圭臬

míanmían guā díe fèngwéiguīnìe
Đời sau an vui, luận ngôn làm người

龙行龘龘 犄角旮旯

lóng xíng dá dá jījiǎo gālá

Hình long bay tận vùng trời, ra ao trì

娉婷袅娜 涕泗滂沱

pīng tíng niǎonà tì sì pāngtúo
Dung nhan mỹ nhân, ai đang lệ tuôn

呶呶不休 不稂不莠

náonáo bùxiū bù láng bù yǒu áng

Đôi câu chẳng ngưng, ai không thành danh

咄嗟 蹀躞 耄耋 饕餮

duōjiē díexìe màodíe tāotìe

La to, đi quanh, thân già, ham lợi

囹圄 蘡薁 觊觎 龃龉

língyǔ yīng ỳu jìyú jǔyǔ

Giam, trông mong, lời chẳng chung ý

狖轭鼯轩 怙恶不悛

yòu è wú xuān hù è bù quān
Ngựa xe Ngô Hiên, sao không cải tâm

其靁虺虺 腌臢孑孓

qí léi huī huī ā zā jíejúe

Kỳ lôi vang, tâm chẳng ổn, thân ngay ngã

 

陟罚臧否 针砭时弊

zhì fá zāngpǐ zhēnbiān shíbì
Khen chê tội công, sửa đổi lỗi lầm

鳞次栉比 一张一翕

líncìzhìbǐ yī zhāng yī xī

Coi coi thật ngay, tập thân thở ra

 

我们中国的汉字

wǒmen zhōnggúo de hànzì

落笔成画留下五千年的历史

lùobǐ chéng hùa líu xìa wǔqiān nían de lìshǐ

Ở hiện thời năm châu người ơi

让世界都认识

ràng shìjìe dōu rènshì

Ở hiện thời năm châu người ơi

我们中国的汉字

wǒmen zhōnggúo de hànzì

Từ ngữ Trung Hoa mọi nơi

一撇一捺都是故事

yī piē yī nà dōu shì gùshì
Vàng sắc vương mang trên da

现在全世界各地

xìanzài quán shìjìe gèdì

Đầu ngẩng cao đi năm châu

 

到处有中国字

dàochù yǒu zhòng gúo zì

Chữ hiện thời Trung Hoa mình đây

黄皮肤的人骄傲的把头抬起

húang pífū de rén jiāo ào de bǎtóu tái qǐ
Bằng trắc vang vang ta biên thành thơ

 

Bài hát chữ hiếm gặp – Phiên âm

 

Wǒmen zhōnggúo de hànzì

lùobǐ chéng hùa líu xìa wǔqiān nían de lìshǐ

ràng shìjìe dōu rènshì

wǒmen zhōnggúo de hànzì

yī piē yī nà dōu shì gùshì

gùi jǔ huǒbǎ qíanchéng xìang dàoguāng

sìfāngtían dì lùo gǔchéngcāng

gǔrén xìangxíng shēng ỳi bìan è líang

bá xiāo kúi jì chīmèiwǎngliǎng

Wu yòu shuāng rùo zhúo

Wu huǒyán yàn ỳi

Wu shuǐ zhuǐ miǎo màn

kúi bǎo

qíongqíong jíe lì hàngxieỳīqì

jǔ jǔ dúxíng tíhú gùandǐng

míanmían guā díe fèngwéiguīnìe

lóng xíng dá dá jījiǎo gālá

pīng tíng niǎonà tì sì pāngtúo

náonáo bùxiū bù láng bù yǒu áng

duōjiē díexìe màodíe tāotìe

língyǔ yīng ỳu jìyú jǔyǔ

yòu è wú xuān hù è bù quān

qí léi huī huī ā zā jíejúe

zhì fá zāngpǐ zhēnbiān shíbì

líncìzhìbǐ yī zhāng yī xī

wǒmen zhōnggúo de hànzì

lùobǐ chéng hùa líu xìa wǔqiān nían de lìshǐ

ràng shìjìe dōu rènshì

wǒmen zhōnggúo de hànzì

yī piē yī nà dōu shì gùshì

xìanzài quán shìjìe gèdì

dàochù yǒu zhòng gúo zì

húang pífū de rén jiāo’ào de bǎtóu tái qǐ

wǒmen zhōnggúo de hànzì

yīpíng yī zè pǔxiě chéng shī

qíongqíong jíe lì hàngxieỳīqì

jǔ jǔ dúxíng tíhú gùandǐng

míanmían guā díe fèngwéiguīnìe

lóng xíng dá dá jījiǎo gālá

pīng tíng niǎonà tì sì pāngtúo

náonáo bùxiū bù láng bù yǒu áng

duōjiē díexìe màodíe tāotìe

língyǔ yīng ỳu jìyú jǔyǔ

yòu è wú xuān hù è bù quān

qí léi huī huī ā zā jíejúe

zhì fá zāngpǐ zhēnbiān shíbì

líncìzhìbǐ yī zhāng yī xī

wǒmen zhōnggúo de hànzì

lùobǐ chéng hùa líu xìa wǔqiān nían de lìshǐ

ràng shìjìe dōu rènshì

wǒmen zhōnggúo de hànzì

yī piē yī nà dōu shì gùshì

xìanzài quán shìjìe gèdì

dàochù yǒu zhòng gúo zì

húang pífū de rén jiāo’ào de bǎtóu tái qǐ

wǒmen zhōnggúo de hànzì

yīpíng yī zè pǔxiě chéng shī

yōuměi xúanlǜ zì gōng shāng jiǎo zhēng yǔ

zhòngrén jiē shuō chéng zhī ýu yǔ gù chéngyǔ

 

Danh mục học tiếng Trung qua bài hát

Bài hát chữ hiếm gặp – Lời Việt

 

Lịch sử qua 5000 năm

 

Hình thành nên như ngày nay

 

Được cả năm châu đã hay

 

Chữ hiện thời Trung Hoa mình đây

 

Mỗi nét, cong cong mang câu chuyện hay 

 

 Lòng thành quỳ tự mình dâng lên đuốc sáng

 

Bốn hình vuông nên nương, gạo rụng ngàn

 

Chữ tượng hình, từ tượng thanh phân ý nghĩa

 

Bạt, kị,tiêu, khôi, chi yêu ma quỷ

 

Wu…hựu, song, nhược, chuyết

 

Wu…hỏa, viêm, diệm, diệc

 

Wu..thủy, chủy, diểu, mạn.. Khôi bửu~

 

Tâm cô liêu, thành nên hư thân

 

Lời kinh rọi tâm, mà người đơn bước

 

Đời sau an vui, luận ngôn làm người

 

Hình long bay tận vùng trời, ra ao trì

 

Dung nhan mỹ nhân, ai đang lệ tuôn

 

Đôi câu chẳng ngưng, ai không thành danh

 

La to, đi quanh, thân già, ham lợi

 

Giam, trông mong, lời chẳng chung ý

 

Ngựa xe Ngô Hiên, sao không cải tâm

 

Kỳ lôi vang, tâm chẳng ổn, thân ngay ngã

 

Khen chê tội công, sửa đổi lỗi lầm

 

Coi coi thật ngay, tập thân thở ra

 

Mục lục 99 bài hát tiếng Trung hay nhất năm 2020

 

Rate this post
0 0 votes
Xếp hạng bài viết
Theo dõi
Thông báo
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
TOP