Học tiếng trung tốt tại Hà Nội, Tp.HCM

Bài hát tiếng Trung – Chỉ vì quá yêu em – 只是太爱你 – (Vietsub, pinyin)

Phạm Dương Châu 14.07.2020 Học tiếng Trung qua bài hát

1.  Học tiếng Trung qua bài hát : Chỉ vì quá yêu em (只是太爱你 : Zhǐshì tài ài nǐ) cùng TIẾNG TRUNG DƯƠNG CHÂU các bạn nhé

2.  Trình bày: Trương Kính Hiên (张敬轩: Zhāngjìngxuān)

 

 

Lời bài hát chỉ vid quá yêu em lời trung + pinyin + lời việt :

 

原谅我真的喝醉了 因为我真的想你了

Yuánliàng wǒ zhēn de hē zuìle yīnwèi wǒ zhēn de xiǎng nǐle

Xin thứ lỗi cho tôi vì đã say đến thế này, cũng bởi vì tôi thật sự rất nhớ em.

 

一不小心就被寂寞 吞噬了爱着你的快乐

yī bù xiǎoxīn jiù bèi jìmò tūnshìle àizhe nǐ de kuàilè

chỉ trong khoảnh khắc lơ là đã bị nỗi cô đơn gặm nhấm mất niềm vui khi yêu em.

 

我知道这样不应该 也知道你会受伤害

wǒ zhīdào zhèyàng bù yìng gāi yě zhīdào nǐ huì shòu shānghài

tôi biết rằng mình không nên như thế, cũng biết rõ sẽ khiến cho em chịu tổn thương.

 

只是不想再让自己 对你太过依赖

zhǐshì bùxiǎng zài ràng zìjǐ duì nǐ tàiguò yīlài

chẳng qua tôi không muốn bản thân quá ỷ lại vào em thêm lần nữa

—–
我明白 你给的爱 是真实地存在

wǒ míngbái nǐ gěi de ài shì zhēnshí dì cúnzài

tôi hiểu rõ tình yêu em trao là sự tồn tại quá đỗi chân thật.

 

只是我 不懂得如何去爱 才会让你想离开

zhǐshì wǒ bù dǒngdé rúhé qù ài cái huì ràng nǐ xiǎng líkāi

nhưng tôi lại không biết thế nào mới gọi là yêu, cho nên mới có thể để cho em ra đi

—–
因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你

yīnwèi wǒ bù zhīdào xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ

bởi vì tôi không biết đến kiếp sau mình có còn được gặp lại em hay không.

 

所以我今生才会 那么努力 把最好的给你

suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de gěi nǐ

cho nên trong kiếp này tôi mới cố gắng hết mình để trao em những điều tốt đẹp nhất.

 

爱你都变成伤害你

ài nǐ dōu biàn chéng shānghài nǐ

tình yêu dành cho em đều biến thành tổn thương mà em phải chịu.

 

我们的爱快要窒息

wǒmen de ài kuàiyào zhìxí

tình yêu của hai ta khiến em như nghẹt thở.

 

不是故意 只是太爱你

bùshì gùyì zhǐshì tài ài nǐ

tôi nào đâu cố ý, chỉ vì quá yêu em mà thôi

—–
原谅我真的喝醉了 因为我真的想你了

yuánliàng wǒ zhēn de hē zuìle yīnwèi wǒ zhēn de xiǎng nǐle

xin thứ lỗi cho tôi vì đã say đến thế này, cũng bởi vì tôi thật sự rất nhớ em.

 

一不小心就被寂寞 吞噬了爱着你的快乐

yī bù xiǎoxīn jiù bèi jìmò tūnshìle àizhe nǐ de kuàilè

chỉ trong khoảnh khắc lơ là đã bị nỗi cô đơn gặm nhấm mất niềm vui khi yêu em.

 

我知道这样不应该 也知道你会受伤害

wǒ zhīdào zhèyàng bù yìng gāi yě zhīdào nǐ huì shòu shānghài

tôi biết rằng mình không nên như thế, cũng biết rõ sẽ khiến cho em chịu tổn thương.

 

只是不想再让自己 对你太过依赖

zhǐshì bùxiǎng zài ràng zìjǐ duì nǐ tàiguò yīlài

chẳng qua tôi không muốn bản thân quá ỷ lại vào em thêm lần nữa

—–
我明白 你给的爱 是真实地存在

wǒ míngbái nǐ gěi de ài shì zhēnshí dì cúnzài

tôi hiểu rõ tình yêu em trao là sự tồn tại quá đỗi chân thật.

 

只是我 不懂得如何去爱 才会让你想离开

zhǐshì wǒ bù dǒngdé rúhé qù ài cái huì ràng nǐ xiǎng líkāi

nhưng tôi lại không biết thế nào mới gọi là yêu, cho nên mới có thể để cho em ra đi

—–
因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你

yīnwèi wǒ bù zhīdào xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ

bởi vì tôi không biết đến kiếp sau mình có còn được gặp lại em hay không.

 

所以我今生才会 那么努力 把最好的给你

suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de gěi nǐ

cho nên trong kiếp này tôi mới cố gắng hết mình để trao em những điều tốt đẹp nhất.

 

爱你都变成伤害你

ài nǐ dōu biàn chéng shānghài nǐ

tình yêu dành cho em đều biến thành tổn thương mà em phải chịu.

 

我们的爱快要窒息

wǒmen de ài kuàiyào zhìxí

tình yêu của hai ta khiến em như nghẹt thở.

 

不是故意 只是太爱你

bùshì gùyì zhǐshì tài ài nǐ

tôi nào đâu cố ý, chỉ vì quá yêu em mà thôi.

 

因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你

yīnwèi wǒ bù zhīdào xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ

bởi vì tôi không biết đến kiếp sau mình có còn được gặp lại em hay không.

 

所以我今生才会 那么努力 把最好的都给你

suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de dōu gěi nǐ

cho nên trong kiếp này tôi mới cố gắng hết mình để trao em tất cả những điều tốt đẹp nhất.

 

爱你都变成伤害你

ài nǐ dōu biàn chéng shānghài nǐ

tình yêu dành cho em đều biến thành tổn thương mà em phải chịu.

 

我们的爱快要窒息

wǒmen de ài kuàiyào zhìxí

tình yêu của hai ta khiến em như nghẹt thở.

 

不是故意 只是太爱你

bùshì gùyì zhǐshì tài ài nǐ

tôi nào đâu cố ý, chỉ vì quá yêu em mà thôi

 

Danh mục học tiếng Trung qua bài hát

 

Bài hát chỉ vì quá yêu em – Lời Trung

 

原谅我真的喝醉了 因为我真的想你了

一不小心就被寂寞 吞噬了爱着你的快乐

.
我知道这样不应该 也知道你会受伤害

只是不想再让自己 对你太过依赖

我明白 你给的爱 是真实地存在

只是我 不懂得如何去爱 才会让你想离开

因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你

所以我今生才会 那么努力 把最好的给你

爱你都变成伤害你

我们的爱快要窒息

不是故意 只是太爱你

原谅我真的喝醉了 因为我真的想你了

一不小心就被寂寞 吞噬了爱着你的快乐

我知道这样不应该 也知道你会受伤害

只是不想再让自己 对你太过依赖

我明白 你给的爱 是真实地存在

.
只是我 不懂得如何去爱 才会让你想离开

因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你

所以我今生才会 那么努力 把最好的给你

爱你都变成伤害你

我们的爱快要窒息

不是故意 只是太爱你

因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你

所以我今生才会 那么努力 把最好的都给你

爱你都变成伤害你

我们的爱快要窒息

不是故意 只是太爱你

 

 

Bài hát chỉ vì quá yêu em – Pinyin

 

Yuánliàng wǒ zhēn de hē zuìle yīnwèi wǒ zhēn de xiǎng nǐle

yī bù xiǎoxīn jiù bèi jìmò tūnshìle àizhe nǐ de kuàilè

wǒ zhīdào zhèyàng bù yìng gāi yě zhīdào nǐ huì shòu shānghài

zhǐshì bùxiǎng zài ràng zìjǐ duì nǐ tàiguò yīlài

wǒ míngbái nǐ gěi de ài shì zhēnshí dì cúnzài

zhǐshì wǒ bù dǒngdé rúhé qù ài cái huì ràng nǐ xiǎng líkāi

yīnwèi wǒ bù zhīdào xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ

suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de gěi nǐ

ài nǐ dōu biàn chéng shānghài nǐ

wǒmen de ài kuàiyào zhìxí

bùshì gùyì zhǐshì tài ài nǐ

yuánliàng wǒ zhēn de hē zuìle yīnwèi wǒ zhēn de xiǎng nǐle

yī bù xiǎoxīn jiù bèi jìmò tūnshìle àizhe nǐ de kuàilè

wǒ zhīdào zhèyàng bù yìng gāi yě zhīdào nǐ huì shòu shānghài

zhǐshì bùxiǎng zài ràng zìjǐ duì nǐ tàiguò yīlài

wǒ míngbái nǐ gěi de ài shì zhēnshí dì cúnzài

zhǐshì wǒ bù dǒngdé rúhé qù ài cái huì ràng nǐ xiǎng líkāi

yīnwèi wǒ bù zhīdào xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ

suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de gěi nǐ

ài nǐ dōu biàn chéng shānghài nǐ

wǒmen de ài kuàiyào zhìxí

bùshì gùyì zhǐshì tài ài nǐ

yīnwèi wǒ bù zhīdào xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ

suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de dōu gěi nǐ

ài nǐ dōu biàn chéng shānghài nǐ

wǒmen de ài kuàiyào zhìxí

bùshì gùyì zhǐshì tài ài nǐ

 

Bài hát chỉ vì quá yêu em – Lời Việt

 

Xin thứ lỗi cho tôi vì đã say đến thế này, cũng bởi vì tôi thật sự rất nhớ em

chỉ trong khoảnh khắc lơ là đã bị nỗi cô đơn gặm nhấm mất niềm vui khi yêu em

tôi biết rằng mình không nên như thế, cũng biết rõ sẽ khiến cho em chịu tổn thương

chẳng qua tôi không muốn bản thân quá ỷ lại vào em thêm lần nữa

tôi hiểu rõ tình yêu em trao là sự tồn tại quá đỗi chân thật

nhưng tôi lại không biết thế nào mới gọi là yêu, cho nên mới có thể để cho em ra đi

bởi vì tôi không biết đến kiếp sau mình có còn được gặp lại em hay không

cho nên trong kiếp này tôi mới cố gắng hết mình để trao em những điều tốt đẹp nhất

tình yêu dành cho em đều biến thành tổn thương mà em phải chịu

tình yêu của hai ta khiến em như nghẹt thở

tôi nào đâu cố ý, chỉ vì quá yêu em mà thôi

xin thứ lỗi cho tôi vì đã say đến thế này, cũng bởi vì tôi thật sự rất nhớ em

nhưng tôi lại không biết thế nào mới gọi là yêu, cho nên mới có thể để cho em ra đi

bởi vì tôi không biết đến kiếp sau mình có còn được gặp lại em hay không

cho nên trong kiếp này tôi mới cố gắng hết mình để trao em những điều tốt đẹp nhất

tình yêu dành cho em đều biến thành tổn thương mà em phải chịu

tình yêu của hai ta khiến em như nghẹt thở

tôi nào đâu cố ý, chỉ vì quá yêu em mà thôi

bởi vì tôi không biết đến kiếp sau mình có còn được gặp lại em hay không

cho nên trong kiếp này tôi mới cố gắng hết mình để trao em tất cả những điều tốt đẹp nhất

tình yêu dành cho em đều biến thành tổn thương mà em phải chịu

tình yêu của hai ta khiến em như nghẹt thở

tôi nào đâu cố ý, chỉ vì quá yêu em mà thôi

 

Vừa luyện viết, vừa luyện nhớ chứ Hán, lại còn phân tích được từng chữ, hiểu ý nghĩa từng bộ thủ thì còn gì bằng. Tham khảo ngay bí kíp ” ALL IN ONE” của Tiếng Trung Dương Châu TẠI ĐÂY nhé.

Mọi thông tin thêm về các khóa học mọi người có thể liên hệ tư vấn trực tiếp :

 Inbox fanpage Tiếng Trung Dương Châu

♥ Shop Tiki : https://tiki.vn/cua-hang/nha-sach-tieng-trung-duong-chau

 Shop Shopee : https://shopee.vn/nhasachtiengtrungduongchau

♥ Shop Lazada : https://www.lazada.vn/shop/nha-sach-tieng-trung-pham-duong-chau

Hotline: 09.4400.4400 – 09.8595.8595

?️ Cơ sở 1 : số 10 ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội.

?️Cơ sở 2 : tầng 4 – số 25 – ngõ 68 Cầu Giấy

 

 

Rate this post
0 0 votes
Xếp hạng bài viết
Theo dõi
Thông báo
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
TOP