Học tiếng trung tốt tại Hà Nội, Tp.HCM

Đàm phán về đại lí

Phạm Dương Châu 12.06.2015 Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề

Khóa học tiếng Trung thương mại hấp dẫn
Mẫu câu đàm phán thương mại chuyên ngành 1
Đàm phán về đại lí

Hội thoại 1

英军:敝公司愿做贵公司的代理,办理贵公司向我国出口的贸易事务。Yīng jūn: Bì gōngsī yuàn zuò guì gōngsī de dàilǐ, bànlǐ guì gōngsī xiàng wǒguó chūkǒu de màoyì shìwù.

Anh Quân: công ty tôi đồng ý làm đại lý cho quý công ty, quý công ty hãy làm thủ tục kinh doanh xuất khẩu với nước tôi.

陈大:不知贵公司能否胜任?Chén dà: Bùzhī guì gōngsī néng fǒu shèngrèn?

Trần Đại: không biết quý công ty có đảm đương được không?

英军:当然能。敝公司从事这一行已有20年的历史了。如能成为贵公司的代理,我们已充分利用敝公司同当地批发商及零售商的良好关系。 Dāngrán néng. Bì gōngsī cóngshì zhè yīxíng yǐ yǒu 20 nián de lìshǐle. Rú néng chéngwéi guì gōngsī de dàilǐ, wǒmen yǐ chōngfèn lìyòng bì gōngsī tóng dāngdì pīfā shāng jí língshòu shāng de liánghǎo guānxì.

Anh Quân: tất nhiên là được. Công ty tôi đã có 20 năm kinh nghiệm trong việc này. Nếu có thể trở thành đại lý của quý công ty thì chúng tôi có thể tận dụng tối đa các mối quan hệ tốt đẹp với các đại lý bán buôn và bán lẻ cùng khu vực của chúng tôi.

陈大:敝公司能保证的最低年销售量是多少?Bì gōngsī néng bǎozhèng de zuìdī nián xiāoshòu liàng shì duōshǎo?

Trần Đại: lượng tiêu thụ thấp nhất trong năm nay mà quý công ty có thể đảm bảo là bao nhiêu?

英军:敝公司至少年销售10万件。Bì gōngsī zhì shào nián xiāoshòu 10 wàn jiàn.

Anh Quân: ít nhất công ty chúng tôi có thể bán 100 ngàn chiếc trong 1 năm.

陈大:好。我马上与我公司的销售经理商量一下。明天上午9点我再来见您,同您详谈。Hǎo. Wǒ mǎshàng yǔ wǒ gōngsī de xiāoshòu jīnglǐ shāngliáng yīxià. Míngtiān shàngwǔ 9 diǎn wǒ zàilái jiàn nín, tóng nín xiáng tán.

Trần Đại: được. Tôi sẽ trao đổi ngay với giám đốc kinh doanh của công ty chúng tôi. 9h sáng mai tôi sẽ gặp và bàn bạc cụ thể với ông.

Hội thoại tiếng trung 2

维利:我们正考虑在当地指定一个销售代理,以帮助我公司的销售工作的开展。Wéi lì: Wǒmen zhèng kǎolǜ zài dāngdì zhǐdìng yīgè xiāoshòu dàilǐ, yǐ bāngzhù wǒ gōngsī de xiāoshòu gōngzuò de kāizhǎn.

Duy Lợi: chúng tôi đang suy nghĩ về việc chỉ định một đại lý bán hàng ở khu vực này để hỗ trợ cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh bán hàng của công ty chúng tôi.

孟雄:敝公司对担任贵公司代理一事非常感兴趣。因为敝公司久享盛誉,非常了解当地客户的需要,所以比公司若能被指定为贵公司的代理,一定能够为贵公司开拓一个有利的市场。Mèng xióng: Bì gōngsī duì dānrèn guì gōngsī dàilǐ yīshì fēicháng gǎn xìngqù. Yīnwèi bì gōngsī jiǔ xiǎng shèngyù, fēicháng liǎojiě dāngdì kèhù de xūyào, suǒyǐ bǐ gōngsī ruò néng pī zhǐdìng wéi guì gōngsī de dàilǐ, yīdìng nénggòu wéi guì gōngsī kāità yīgè yǒulì de shìchǎng.

Mạnh Hùng: công ty chúng tôi rất có hứng thú đối với việc nhận làm đại lý cho quý công ty. Vì công ty chúng tôi có uy tín lâu năm, hơn nữa rất hiểu nhu cầu của khách hàng nơi đây, cho nên nếu như công ty chúng tôi được chỉ định làm đại lý của quý công ty thì nhất định sẽ mở ra một thị trường có lợi cho quý công ty.

维利:我们正因为这个原因来拜访贵公司。考虑到贵公司在这一业务领域的丰富经验,我们很高兴指定贵公司为我们公司的销售代理。Wǒmen zhèng yīnwèi zhège yuányīn lái bàifǎng guì gōngsī. Kǎolǜ dào guì gōngsī zài zhè yī yèwù lǐngyù de fēngfù jīngyàn, wǒmen hěn gāoxìng zhǐdìng guì gōngsī wèi wǒmen gōngsī de xiāoshòu dàilǐ.

Duy Lợi: chính vì nguyên nhân này mà chúng tôi đến thăm quý công ty. Nghĩ đến kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực kinh doanh này của quý công ty, chúng tôi rất vui lòng chỉ định quý công ty làm đại lý bán hàng của công ty chúng tôi.

孟雄:太好了。也许我们可以谈一谈佣金?

Tài hǎole. Yěxǔ wǒmen kěyǐ tán yī tán yōngjīn?

Mạnh Hùng: tuyệt quá. Chúng ta có thể bàn bạc về tiền hoa hồng được không?

维利:当然可以了。我们将给贵方10%的佣金。

Dāngrán kěyǐle. Wǒmen jiāng gěi guì fāng 10%de yōngjīn.

Duy Lợi: tất nhiền là được. Chúng tôi sẽ trích cho bên ông 10% hoa hồng.

孟雄:好。我们接受这个条件,并已准备好签署代理合同。Hǎo. Wǒmen jiēshòu zhège tiáojiàn, bìng yǐ zhǔnbèi hǎo qiānshǔ dàilǐ hétóng.
Mạnh Hùng: được. Chúng tôi chấp nhận điều kiện này và đã chuẩn bị sẵn sàng để ký hợp đồng.

Hội thoại tiếng trung giao tiếp 3

陈先生:我被授权与贵公司洽谈我们两家公司的独家代理协议。Chén xiānshēng: Wǒ bèi shòuquán yǔ guì gōngsī qiàtán wǒmen liǎng jiā gōngsī de dújiā dàilǐ xiéyì.

Ông Trần: tôi được ủy quyền đàm phán với quý công ty về hợp đồng đại lý độc quyền giữa hai công ty chúng ta.

阮先生:贵公司有什么具体的建议?Ruǎn xiānshēng: Guì gōngsī yǒu shé me jùtǐ de jiànyì?

Ông Nguyễn: quý công ty có đề nghị cụ thể gì?

陈先生:作为我公司的独家代理,贵公司不得经营任何其他相同或类似的产品,也不得把我公司的产品复出口到其他地区。Zuòwéi wǒ gōngsī de dújiā dàilǐ, guì gōngsī bùdé jīngyíng rènhé qítā xiāngtóng huò lèisì de chǎnpǐn, yě bùdé bǎ wǒ gōngsī de chǎnpǐn fù chūkǒu dào qítā dìqū.

Ông Trần: làm đại lý độc quyền của công ty chúng tôi, quý công ty không được phép kinh doanh bất cứ sản phẩm tương tự nào khác, cũng không được phép mang sản phẩm của công ty chúng tôi tái xuất khẩu đến khu vực khác.

阮先生:这些限制是必要的。贵方希望代理协议的期限为多长时间?Zhèxiē xiànzhì shì bìyào de. Guì fāng xīwàng dàilǐ xiéyì de qíxiàn wéi duō cháng shíjiān?

Ông Nguyễn: những hạn chế này là tất yếu. Phía quý công ty muốn thời hạn của hợp đồng đại lý là bao lâu?

陈先生:2年。如果贵方保证使年销售量增加10%,就可以延长代理协议。作为独家代理,贵方应该在整个协议地区进行足够的广告宣传和促销活动。2 Nián. Rúguǒ guì fāng bǎozhèng shǐ nián xiāoshòu liàng zēngjiā 10%, jiù kěyǐ yáncháng dàilǐ xiéyì. Zuòwéi dújiā dàilǐ, guì fāng yīnggāi zài zhěnggè xiéyì dìqū jìnxíng zúgòu de guǎnggào xuānchuán hé cùxiāo huódòng.

Ông Trần: 2 năm. Nếu quý công ty đảm bảo tăng 10% lượng tiêu thụ trong một năm thì có thể kéo dài thời hạn của hợp đồng. khi làm đại lý độc quyền, quý công ty cần tiến hành hoạt động tuyên truyền quảng cáo và thúc đẩy bán hàng trong toàn khu vực đã thỏa thuận.

阮先生:我公司会做的,因为我公司的赢利取决于此。那么佣金该怎么算? Wǒ gōngsī huì zuò de, yīnwèi wǒ gōngsī de yínglì qǔjué yú cǐ. Nàme yōngjīn gāi zěnme suàn?

Ông Nguyễn: công ty chúng tôi sẽ làm được, vì lợi nhuận của công ty chúng tôi quyết định bởi điều đó. Vậy tiền hoa hồng nên tính thế nào?
陈先生:我公司给贵公司7%的佣金,对于超过定额的销售,再给2%佣金。Wǒ gōngsī gěi guì gōngsī 7%de yōngjīn, duìyú chāoguò dìng’é de xiāoshòu, zài gěi 2%yōngjīn.

Ông Trần: công ty chúng tôi sẽ trích cho quý công ty 7% hoa hồng, nếu vượt quá doanh thu thì sẽ trích thêm 2% nữa.

阮先生:好极了。我公司接受了。您想何时签订代理协议呢?Hǎo jíle. Wǒ gōngsī jiēshòule. Nín xiǎng hé shí qiāndìng dàilǐ xiéyì ne?

Ông Nguyễn: rất tốt. công ty chúng tôi chấp nhận. ông muốn khi nào ký hợp đồng?

陈先生:我们已拟定好为期2年的代理协议书。(阅过协议书)

Wǒmen yǐ nǐdìng hào wéi qī 2 nián de dàilǐ xiéyì shū.(Yuèguò xiéyì shū)

Ông Trần: chúng tôi đã thảo sẵn bản hợp đồng thời hạn 2 năm (Đọc qua bản hợp đồng)

阮先生:代理协议书制定得非常仔细,我们没有发现里面有漏洞。我们会安排代理协议的正式签约仪式。Dàilǐ xiéyì shū zhìdìng dé fēicháng zǐxì, wǒmen méiyǒu fāxiàn lǐmiàn yǒu lòudòng. Wǒmen huì ānpái dàilǐ xiéyì de zhèngshì qiānyuē yíshì.

Ông Nguyễn: bản hợp đồng đại lý viết rất chi tiết, chúng tôi không thấy có sai sót bên trong. Chúng tôi sẽ bố trí lễ ký kết chính thức hợp đồng đại lý.

陈先生:我希望到那时候我们能在代理协议的其他条款上取得一致意见。Wǒ xīwàng dào nà shíhòu wǒmen néng zài dàilǐ xiéyì de qítā tiáokuǎn shàng qǔdé yīzhì yìjiàn.

Ông Trần: tôi hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể đạt được ý kiến thống nhất về các điều khoản khác của bản hợp đồng.

阮先生:我们也有同样的想法。Wǒmen yěyǒu tóngyàng de xiǎngfǎ.

Ông Nguyễn: chúng tôi cũng nghĩ như vậy.

tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

tiếng hoa giao tiếp cơ bản

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

học tiếng hoa cho người mới bắt đầu

Rate this post
0 0 votes
Xếp hạng bài viết
Theo dõi
Thông báo
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
TOP