Thanh mẫu(phụ âm) tiếng Trung chia làm 6 nhóm I. Âm 2 môi:b, p, m -b[p]->[pua]: khi phát âm 2 môi khép, khoang miệng chứa đầy khí, 2 môi bật ra để khí đột ngột phát ra,