Học cách đếm từ 1 đến 10 trong tiếng trung . Nếu bạn học tiếng trung , học tiếng hoa hay tiếng đài loan  thì đây là cách mà bạn làm mọi thứ Nói tiếng Trung Quốc