Học tiếng trung online ở đâu tốt tại Hà Nội, Tp HCM >

học ngoại ngữ không cần giáo viên

  • 休闲 Giải trí

  • 家事 Việc nhà

  • Tên các đồ dùng trong nhà bếp bằng tiếng trung

  • 在牙科Zài yákē Tại nha sĩ

  • 寻找商店 Tìm cửa hàng

  • 表示悲观和乐观 Bi quan và lạc quan

  • 身体状况 Tình hình sức khỏe

  • Kế hoạch đi quán bar

  • 相约去唱卡拉 OK Ở phòng hát karaoke

  • 小吃店里Trong cửa hàng bán thức ăn nhẹ