Học tiếng trung tốt tại Hà Nội, Tp.HCM

Bài hát tiếng Trung – Đến không được (到不了) – (Vietsub, pinyin)

Phạm Dương Châu 23.07.2020 Học tiếng Trung qua bài hát
tiengtrung.com gửi đến các bạn bài hát : “Đến không được” là 1 bài hát rất hay do Khải Nguyên trình bày – 到不了 – Dào bùliǎo (Vietsub, pinyin, remix)
Chữ cứng, phiên âm tiếng Trung, lời Việt

 

你眼睛会笑 弯成一条桥

Nǐ yǎnjīng huì xiào wān chéng yītiáo qiáo

Ánh mắt em cười cong cong như cây cầu.

 

终点却是我 永远到不了

zhōngdiǎn què shì wǒ yǒngyuǎn dào bùliǎo

thế nhưng tôi lại chẳng bao giờ đến được điểm cuối của cây cầu ấy.

 

感觉你来到 是风的呼啸

gǎnjué nǐ lái dào shì fēng de hūxiào

cảm giác khi em đến, gió như đang thét gào.

 

思念像苦药 竟如此难熬 每分每秒

sīniàn xiàng kǔ yào jìng rúcǐ nán’áo měi fēn měi miǎo

nhớ nhung cũng như vị thuốc đắng, mỗi phút mỗi giây đều thật khó chịu đựng.

 

我找不到 我到不了 你所谓的将来的美好

wǒ zhǎo bù dào wǒ dào bùliǎo nǐ suǒwèi de jiānglái dì měihǎo

tôi không tìm thấy, cũng không đến được, cái mà em vẫn hay gọi là tương lai tốt đẹp ấy.

 

我什么都不要 知不知道 若你懂我 这一秒

wǒ shénme dōu bùyào zhī bù zhīdào ruò nǐ dǒng wǒ zhè yī miǎo

tôi chẳng muốn gì nữa cả, có ai thấu cho lòng tôi hay không, giá mà em có thể hiểu được dù chỉ một giây này thôi.

 

我想看到 我在寻找 那所谓的爱情的美好

wǒ xiǎng kàn dào wǒ zài xúnzhǎo nà suǒwèi de àiqíng dì měihǎo

tôi muốn nhìn thấy, cũng muốn tìm được, thứ gọi là tình yêu đẹp đẽ kia.

 

我紧紧的依靠 紧紧守牢 不敢漏掉 一丝一毫

wǒ jǐn jǐn de yīkào jǐn jǐn shǒu láo bù gǎn lòu diào yīsīyīháo

tôi tựa vào thật gần, bảo vệ thật cẩn thận, không dám lơ là dù chỉ trong mảy may.

 

愿你看到

yuàn nǐ kàn dào

mong rằng em sẽ có thể nhìn thấy.

 

你眼睛会笑 弯成一条桥

Nǐ yǎnjīng huì xiào wān chéng yītiáo qiáo

Ánh mắt em cười cong cong như cây cầu.

 

终点却是我 永远到不了

zhōngdiǎn què shì wǒ yǒngyuǎn dào bùliǎo

thế nhưng tôi lại chẳng bao giờ đến được điểm cuối của cây cầu ấy.

 

感觉你来到 是风的呼啸

gǎnjué nǐ lái dào shì fēng de hūxiào

cảm giác khi em đến, gió như đang thét gào.

 

思念像苦药 竟如此难熬 每分每秒

sīniàn xiàng kǔ yào jìng rúcǐ nán’áo měi fēn měi miǎo

nhớ nhung cũng như vị thuốc đắng, mỗi phút mỗi giây đều thật khó chịu đựng.

 

我找不到 我到不了 你所谓的将来的美好

wǒ zhǎo bù dào wǒ dào bùliǎo nǐ suǒwèi de jiānglái dì měihǎo

tôi không tìm thấy, cũng không đến được, cái mà em vẫn hay gọi là tương lai tốt đẹp ấy.

 

我什么都不要 知不知道 若你懂我 这一秒

wǒ shénme dōu bùyào zhī bù zhīdào ruò nǐ dǒng wǒ zhè yī miǎo

tôi chẳng muốn gì nữa cả, có ai thấu cho lòng tôi hay không, giá mà em có thể hiểu được dù chỉ một giây này thôi.

 

我想看到 我在寻找 那所谓的爱情的美好

wǒ xiǎng kàn dào wǒ zài xúnzhǎo nà suǒwèi de àiqíng dì měihǎo

tôi muốn nhìn thấy, cũng muốn tìm được, thứ gọi là tình yêu đẹp đẽ kia.

 

我紧紧的依靠 紧紧守牢 不敢漏掉 一丝一毫

wǒ jǐn jǐn de yīkào jǐn jǐn shǒu láo bù gǎn lòu diào yīsīyīháo

tôi tựa vào thật gần, bảo vệ thật cẩn thận, không dám lơ là dù chỉ trong mảy may.

 

愿你看到

yuàn nǐ kàn dào

mong rằng em sẽ có thể nhìn thấy.

 

我找不到 我到不了 你所谓的将来的美好

wǒ zhǎo bù dào wǒ dào bùliǎo nǐ suǒwèi de jiānglái dì měihǎo

tôi không tìm thấy, cũng không đến được, cái mà em vẫn hay gọi là tương lai tốt đẹp ấy.

 

我什么都不要 你知不知道 若你懂我 这一秒

wǒ shénme dōu bùyào nǐ zhī bù zhīdào ruò nǐ dǒng wǒ zhè yī miǎo

tôi chẳng muốn gì nữa cả, em có thấu cho lòng tôi hay không, giá mà em có thể hiểu được dù chỉ một giây này thôi.

 

我想看到 我在寻找 那所谓的爱情的美好

wǒ xiǎng kàn dào wǒ zài xúnzhǎo nà suǒwèi de àiqíng dì měihǎo

tôi muốn nhìn thấy, cũng muốn tìm được, thứ gọi là tình yêu đẹp đẽ kia.

 

我紧紧的依靠 紧紧守牢 不敢漏掉 一丝一毫

wǒ jǐn jǐn de yīkào jǐn jǐn shǒu láo bù gǎn lòu diào yīsīyīháo

tôi tựa vào thật gần, bảo vệ thật cẩn thận, không dám lơ là dù chỉ trong mảy may.

 

愿你看到

yuàn nǐ kàn dào

mong rằng em sẽ có thể nhìn thấy.

 

Danh mục học tiếng Trung qua bài hát

 

Bài hát đến không được – Lời Trung

 

你眼睛会笑 弯成一条桥

 

终点却是我 永远到不了

 

感觉你来到 是风的呼啸

 

思念像苦药 竟如此难熬 每分每秒

 

我找不到 我到不了 你所谓的将来的美好

 

我什么都不要 知不知道 若你懂我 这一秒

 

我想看到 我在寻找 那所谓的爱情的美好

 

我紧紧的依靠 紧紧守牢 不敢漏掉 一丝一毫

 

愿你看到

 

你眼睛会笑 弯成一条桥

 

终点却是我 永远到不了

 

感觉你来到 是风的呼啸

 

思念像苦药 竟如此难熬 每分每秒

 

我找不到 我到不了 你所谓的将来的美好.

我什么都不要 知不知道 若你懂我 这一秒.

我想看到 我在寻找 那所谓的爱情的美好

 

我紧紧的依靠 紧紧守牢 不敢漏掉 一丝一毫

 

愿你看到

 

我找不到 我到不了 你所谓的将来的美好

 

我什么都不要 你知不知道 若你懂我 这一秒

 

我想看到 我在寻找 那所谓的爱情的美好

 

我紧紧的依靠 紧紧守牢 不敢漏掉 一丝一毫

 

愿你看到

 

Bài hát đến không được – Phiên âm

 

Nǐ yǎnjīng huì xiào wān chéng yītiáo qiáo

 

zhōngdiǎn què shì wǒ yǒngyuǎn dào bùliǎo

 

gǎnjué nǐ lái dào shì fēng de hūxiào

 

sīniàn xiàng kǔ yào jìng rúcǐ nán’áo měi fēn měi miǎo

 

wǒ zhǎo bù dào wǒ dào bùliǎo nǐ suǒwèi de jiānglái dì měihǎo

 

wǒ shénme dōu bùyào zhī bù zhīdào ruò nǐ dǒng wǒ zhè yī miǎo

 

wǒ xiǎng kàn dào wǒ zài xúnzhǎo nà suǒwèi de àiqíng dì měihǎo

 

wǒ jǐn jǐn de yīkào jǐn jǐn shǒu láo bù gǎn lòu diào yīsīyīháo

 

yuàn nǐ kàn dào

 

Nǐ yǎnjīng huì xiào wān chéng yītiáo qiáo

 

zhōngdiǎn què shì wǒ yǒngyuǎn dào bùliǎo

 

gǎnjué nǐ lái dào shì fēng de hūxiào

 

sīniàn xiàng kǔ yào jìng rúcǐ nán’áo měi fēn měi miǎo

 

wǒ zhǎo bù dào wǒ dào bùliǎo nǐ suǒwèi de jiānglái dì měihǎo

 

wǒ shénme dōu bùyào zhī bù zhīdào ruò nǐ dǒng wǒ zhè yī miǎo

 

wǒ xiǎng kàn dào wǒ zài xúnzhǎo nà suǒwèi de àiqíng dì měihǎo

 

wǒ jǐn jǐn de yīkào jǐn jǐn shǒu láo bù gǎn lòu diào yīsīyīháo

 

yuàn nǐ kàn dào

 

wǒ zhǎo bù dào wǒ dào bùliǎo nǐ suǒwèi de jiānglái dì měihǎo

 

wǒ shénme dōu bùyào nǐ zhī bù zhīdào ruò nǐ dǒng wǒ zhè yī miǎo

 

wǒ xiǎng kàn dào wǒ zài xúnzhǎo nà suǒwèi de àiqíng dì měihǎo

 

wǒ jǐn jǐn de yīkào jǐn jǐn shǒu láo bù gǎn lòu diào yīsīyīháo

 

yuàn nǐ kàn dào

 

Bài hát đến không được – Lời Việt

 

Ánh mắt em cười cong cong như cây cầu

 

thế nhưng tôi lại chẳng bao giờ đến được điểm cuối của cây cầu ấy

 

cảm giác khi em đến, gió như đang thét gào

 

nhớ nhung cũng như vị thuốc đắng, mỗi phút mỗi giây đều thật khó chịu đựng

 

wǒ zhǎo bù dào wǒ dào bùliǎo nǐ suǒwèi de jiānglái dì měihǎo

 

tôi không tìm thấy, cũng không đến được, cái mà em vẫn hay gọi là tương lai tốt đẹp ấy

 

tôi chẳng muốn gì nữa cả, có ai thấu cho lòng tôi hay không, giá mà em có thể hiểu được dù chỉ một giây này thôi

 

tôi muốn nhìn thấy, cũng muốn tìm được, thứ gọi là tình yêu đẹp đẽ kia

 

tôi tựa vào thật gần, bảo vệ thật cẩn thận, không dám lơ là dù chỉ trong mảy may

 

mong rằng em sẽ có thể nhìn thấy

 

Ánh mắt em cười cong cong như cây cầu

 

thế nhưng tôi lại chẳng bao giờ đến được điểm cuối của cây cầu ấy

 

cảm giác khi em đến, gió như đang thét gào

 

nhớ nhung cũng như vị thuốc đắng, mỗi phút mỗi giây đều thật khó chịu đựng

 

tôi không tìm thấy, cũng không đến được, cái mà em vẫn hay gọi là tương lai tốt đẹp ấy

 

tôi chẳng muốn gì nữa cả, có ai thấu cho lòng tôi hay không, giá mà em có thể hiểu được dù chỉ một giây này thôi

 

tôi muốn nhìn thấy, cũng muốn tìm được, thứ gọi là tình yêu đẹp đẽ kia

 

tôi tựa vào thật gần, bảo vệ thật cẩn thận, không dám lơ là dù chỉ trong mảy may

 

mong rằng em sẽ có thể nhìn thấy

 

tôi không tìm thấy, cũng không đến được, cái mà em vẫn hay gọi là tương lai tốt đẹp ấy

 

tôi chẳng muốn gì nữa cả, em có thấu cho lòng tôi hay không, giá mà em có thể hiểu được dù chỉ một giây này thôi

 

tôi muốn nhìn thấy, cũng muốn tìm được, thứ gọi là tình yêu đẹp đẽ kia

 

tôi tựa vào thật gần, bảo vệ thật cẩn thận, không dám lơ là dù chỉ trong mảy may

 

mong rằng em sẽ có thể nhìn thấy

 

Mục lục 100 bài hát tiếng Trung hay nhất

 

Rate this post
0 0 votes
Xếp hạng bài viết
Theo dõi
Thông báo
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
TOP