Những thuật ngữ thường dùng trong lĩnh vực bảo hiểm

HỌC TIẾNG TRUNG THEO CHỦ ĐỀ

NHỮNG THUẬT NGỮ THƯỜNG DÙNG TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM

 1. 兜售保险Dōushòubǎoxiǎn: bán bảo hiểm
 2. 年营业报告Niányíngyèbàogào: báo cáo kinh doanh hàng năm
 3. 误报Wùbào: báo sai
 4. 自动承保Zìdòngchéngbǎo: bảo hiểm tự động
 5. 承保收据Chéngbǎo shōujù: biên lai nhận bảo hiểm
 6. 弃权Qìquán: bỏ quyền
 7. 物物补偿Wùwùbǔcháng: bồi thường bằng hàng
 8. 承诺Chéngnuò: cam kết
 9. 隐瞒Yǐnmán: che giấu
 10. 变更使用认可Biàngēngshǐyòngrènkě: cho phép thay đổi sử dụng
 11. 票据签字Piàojùqiānzì: chữ ký trên ngân phiếu định mức
 12. 累积证据Lěijīzhèngjù: chứng cứ được tích lũy
 13. 担保契据Dānbǎoqìjù: chứng thư bảo đảm
 14. 转让Zhuǎnràng: chuyển nhượng
 15. 相互保险公司Xiānghùbǎoxiǎngōngsī: công ty bảo hiểm hỗ trợ
 16. 担保地位Dānbǎodìwèi: cương vị của người đứng ra đảm bảo
 17. 估价Gūjià: đánh giá
 18. 损失估计Sǔnshīgūjì: đánh giá tổn thất
 19. 预防损失服务Yùfángsǔnshīfúwù: dịch vụ phòng ngừa tổn thất
 20. 调查Diàochá: điều tra
 21. 投保书Tóubǎoshū: đơn xin bảo hiểm
 22. 完好价值Wánhǎo jiàzhí: giá trị chính xác
 23. 期望值Qīwàngzhí: giá trị kỳ vọng
 24. 委付Wěifù: giao phó
 25. 担保书Dānbǎoshū: giấy bảo đảm
 26. 保险证明书Bǎoxiǎnzhèngmíngshū: giấy chứng nhận bảo hiểm
 27. 授权书Shòuquánshū: giấy ủy quyền

PHẠM DƯƠNG CHÂU – TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG 

Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội.

Hotline: 09. 4400. 4400 – 043.8636.528

Mời các bạn học tiếng trung giao tiếp qua những bài học tiếp theo.

gia sư  Tutor.vn  cung cấp gia sư luyện thi đại học, gia sư lý, gia sư văngia sư môn hóa , gia sư tiếng nhật giỏi tại Hà Nội.