tiếng quan thoại Archive

Học cách đếm từ 1 đến 10 trong tiếng trung

Học cách đếm từ 1 đến 10 trong tiếng trung . Nếu bạn học tiếng trung , học tiếng hoa hay tiếng đài loan  thì đây là cách mà bạn làm mọi thứ Nói tiếng Trung Quốc

Làm sao để nói tiếng trung trôi chảy ?

Làm sao để nói tiếng trung trôi chảy ? Bị lẫn lộn nhìn vào những ký tự Trung Quốc? Học tiếng Trung Quốc một cách hiệu quả, đó là cần thiết để đọc ngôn ngữ để đôi