Học tiếng trung bằng FlashCard

Thế nào là một flash card? Flash card là một mẩu giấy có kích cỡ như một một tấm các vi sít với 2 mặt: Một mặt ghi từ mới bằng tiếng Anh, Hoa và mặt kia

Học từ vựng tiếng trung hiệu quả

Tiengtrung.vn CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 ) ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585 KHÓA HỌC TIẾNG

Một số bài tập dịch tiếng trung

1. Đúng là chùa rách phật vàng. Bà con nghèo vậy đó, chỉ ăn khoai mà trong nhà lại nuôi cán bộ. 2. Có những lúc chỉ thiếu tình báo; thiếu sẵn sàng một chút là bỏ

Củng cố ngữ pháp tiếng trung

Câu chữ 把 [ba]Chủ ngữ + giới từ 把+ đối tượng tiếp nhận + động từ + thành phần khác ( Biểu thị sự tác động lên đối tượng va có sự chuyển đổi, di chuyển,có kết